Jobparate langtidsledige har taget skeen i egen hånd

26.11.2018

Et treårigt projekt har afprøvet en ny eksperimenterende vej på det sociale område. Aarhus Kommune fortæller om tanken bag og de foreløbige erfaringer.
 

Ideen lød: Kan langtidsledige få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis de får en økonomisk håndsrækning til at forfølge et konkret ønske eller en drøm, der måske kan føre til et job?

I 2015 modtog projekt  ‘Langtidsledige tager têten’  5.972.200 kr., der blev gennemført i samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen i Aarhus Kommune, Socialt Udviklingscenter SUS og Aarhus Universitet.

Det var Aarhus Kommune, der henvendte sig til VELUX FONDEN for at præsentere ideen: De ville sammen med Jobcenter Aarhus og Socialt Udviklingscenter SUS afprøve et eksperiment i deres beskæftigelsesindsatse, konkret for en gruppe langtidsledige i kommunen.

Beskæftigelseschef Vibeke Jensen i Aarhus Kommune forklarer:

”Tanken bag var, at det skulle være borgeren selv, der var med til at finde frem til, hvad der kunne få ham eller hende i job igen. Ved at lade langtidsledige på kontanthjælp bestemme over de penge, der går til deres jobindsats, kunne de selv lægge en plan og et budget for indsatsen. Også kaldet selvbudgettering. For tænk nu, hvis man med et motorcykelkørekort kunne gøre det muligt at søge job hos et budfirma. Eller tage et kursus/kort uddannelse, der kunne opfylde drømmen om at blive selvstændig.

Langtidsledige har ofte været igennem mange forløb og jobtræningsindsatser. Flere har oplevet at miste motivationen, men mange borgere var interesserede i at ’blive jobparate’ og ville godt være med på ideen, som de fx havde hørt om det via medierne,” siger Vibeke Jensen.

Hvem har deltaget?

Målgruppen var langtidsledige mellem 30 år og 55 år. Over to år  kunne 100 langtidsledige borgere deltage i projektet. Hver enkelt deltager kunne modtage op til 50.000 kr. til sin ’selvbudgettering’.

Kommunens sagsbehandler har tilbudt udvalgte, særligt motiverede langtidsledige muligheden. Og man ville også afprøve selvbudgettering blandt en gruppe borgere, hvor flere borgere samtidig "blev klædt på" til opgaven.

Positive tendenser for en tredjedel

Det er lidt for tidligt at måle projektets effekt sammenlignet med en ordinær beskæftigelsesindsats.

"Men der er flere positive tendenser, som er værd at hæfte sig ved, og som giver anledning til fortsat at udforske og udvikle nye initiativer, der i højere grad involverer borgerne og skaber nye rammer for samarbejdet mellem borgere og jobkonsulent," siger Mathias Bruhn Lohmann, konsulent i SUS.

32 af de 97 involverede langtidsledige har indtil videre forladt kontanthjælpssystemet.

Beregninger fra projektet viser, at hvis de borgere, der får et personligt borgerstyret budget, i gennemsnit arbejder bare tre måneder eller mere over en årrække, end de ville have gjort ved almindelig indsats via Jobcentret, så vil de øgede udgifter til tilbuddet være tjent hjem igen på besparelser til offentlig forsørgelse. Dertil kommer de skatteindtægter, som følger af, at en borger kommer i beskæftigelse.

Den endelige kvantitative evaluering af projektet står forsker Lars Skipper, Aarhus Universitet for. Her vil resultaterne i indsatsgruppen blive holdt op mod en kontrolgruppe. Det sker næste sommer.

Se interviews med deltagere og evalueringsrapporten fra SUS - Socialt Udviklingscenter

Læs mere

FAKTA: Langtidsledige tager teten

  • 97 borgere var med i projekt Langtidsledige tager teten.
  • Borgerne har deltaget i forskellige hold. Nogle borgere blev udpeget af deres jobkonsulent, andre blev udvalgt ved lodtrækning.
  • For at deltage i projektet skulle borgerne have modtaget kontanthjælp i minimum 12 måneder inden projektstart. I praksis havde mere end halvdelen været afhængig af offentlig forsørgelse siden 2009.
  • 32 af de 97 borgere har indtil videre forladt kontanthjælpssystemet.
  • 60 % af de borgere, der deltog på projektets første to hold er enten kommet i job eller blevet selvstændige.
  • 85 % af borgerne angiver, at det at have deltaget i projektet har givet dem større tro på at de vil komme i arbejde inden for det næste år.
  • Alle borgere tilkendegiver, at de i høj grad (78 %) eller nogen grad (22 %) vil anbefale metoden til andre ledige.
Vigtigt at turde tænke nyt

Direktør Ane Hendriksen, VELUX FONDEN siger:

”Det har været interessant og lærerigt for os at følge projektet på sidelinjen. Vi glæder os over, når man er villig til systematisk at afprøve nye metoder fx i sagsbehandling, som det er sket i Aarhus.”

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til VELUX FONDENs sociale indsatser:

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80