Internationale topforskere til Danmark

11 anerkendte professorer er udvalgt til at være Villum Investigators. Alle kommer med stor international erfaring, fem af dem kommer fra udlandet. Tilsammen modtager de 410 mio. kr. til forskning i alt fra klima til cybersikkerhed.

I konkurrence med 80 ansøgere er 11 tekniske og naturvidenskabelige forskere udvalgt til at være Villum Investigators. De modtager hver op til 40 mio. kr. til deres forskning de næste seks år.

”VILLUM FONDENs bevillinger er et godt bidrag til, at vi kan fastholde Danmark som en førende forskningsnation. De 11 forskere er med til at løse store samfundsudfordringer og gøre os klogere på os selv og verden. Bevillingerne hjælper med til at give forskerne de muligheder, der gør, at de i det lange løb kan skabe de helt store forskningsmæssige gennembrud. Det er et godt eksempel på at samarbejde mellem universiteter og private fonde kan løfte grundforskningen og tiltrække internationale forskere på et meget højt niveau,” siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Fem Villum Investigators fra udlandet – seks fra Danmark

Yong P. Chen, fysikprofessor og ekspert i kvantematerialer fra det amerikanske universitet Purdue, planlægger at flytte forskning til Aarhus Universitet, og professor i biologi, plantecellevægge og cellulose Staffan Persson flytter fra University of Melbourne til Københavns Universitet.

Yderligere tre Villum Investigators kommer fra udlandet, men har i en årrække forsket på et dansk universitet.

Det gælder den spanske professor Josep M. Guerrero, der er ingeniør og forsker i fremtidens el-systemer og bæredygtig energi ved Aalborg Universitet. Og den 37-årige kinesiske biolog Guojie Zhang, der har arbejdet med biodiversitet og genomer på Københavns Universitet siden 2012. Også den russisk-fødte amerikaner, kvantefysiker Eugene Simon Polzik, som har været på danske universiteter siden 1998, fortsætter sin forskning på Københavns Universitet.

”Hvis vi skal styrke dansk forskning, så vores samfund bliver ved med at udvikle sig ved at bygge på viden og uddannelse, så skal universiteterne med synlighed og fremragende forskningsmiljøer kunne tiltrække og fastholde de bedste hoveder. Det er fantastisk at se, at Villum Investigator-bevillingerne kan hjælpe med at trække nogle af verdens bedste forskere til landet og fastholde dem, der allerede er her,” siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN.

Villum Investigator Programme

Villum Investigator Programme er for den erfarne og internationalt anerkendte forsker, som kan yde et afgørende bidrag til det tekniske og naturvidenskabelige felt på et dansk universitet.

En bevilling er op til 40 mio. kr. og løber i seks år. Efter en periode er det muligt at søge programmet igen i åben konkurrence med andre ansøgere.

Programmet annonceres hvert andet år. Det er anden gang, at fonden bevilger midler til Villum Investigators. Næste gang er i 2021.

Fonden modtog i alt 80 ansøgninger til programmet, heraf var fem ansøgninger fra kvinder. 

28 ud af de 80 ansøgere gik videre til fagfællebedømmelser og interview, heraf var tre kvinder.

Udover fem forskere fra udlandet er seks danske forskere udvalgt til at være Villum Investigators.

Gruppen tæller tre kemikere fra Aarhus Universitet: Bo Brummerstedt Iversen, der arbejder med materialeforskning og de store nye forskningsinfrastrukturer til studier af materialer i Lund. Henrik Stapelfeldt, der studerer molekyler og kemiske reaktioner med teknikker baseret på laserpulser og elektriske felter. Og Karl Anker Jørgensen, som forsker i asymmetrisk kemisk katalyse og desuden er tidligere modtager af Villum Kann Rasmussens Årslegat.

Lars Birkedal, professor i datalogi på Aarhus Universitet, er også blandt de nye Villum Investigators. Han arbejder med teoretisk datalogi - nærmere bestemt logik og semantik.

Fra Københavns Universitet får tidligere modtager af Villum Kann Rasmussens Årslegat, Carsten Rahbek, en bevilling til studier i makroøkologi og udforskning af grundlæggende principper for diversitet af liv på jorden.

På DTU vil professor i matematik, informatik og computervidenskab Per Christian Hansen kaste sig over såkaldte inverse problemer.

”Hver af de 11 kan noget særligt og lever i høj grad op til kravene til en Villum Investigator. De kan – om nogen – med nysgerrighed, talent, erfaring og evne til at samle dygtige forskere omkring sig etablere, udvikle og fastholde et internationalt forskningsmiljø og yde et væsentligt bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning – og i sidste ende samfundet,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Villum Investigators 2019
Mennesker fremfor projekter

Villum Investigator-programmet placerer fonden forskeren i centrum og fokuserer på forskernes hidtidige virke og evne til at opbygge internationalt anerkendte forskningsmiljøer.

”Gennem langsigtet finansiering er tanken at give forskerne ro og mulighed for at fordybe sig i den forskning, der optager dem allermest, for derigennem at styrke forskning, der kan føre til gennembrud og overraskende resultater,” forklarer Thomas Bjørnholm.

Som almennyttig privat fond har VILLUM FONDEN en særlig mulighed for at tænke forskningsstøtte både risikovilligt og langsigtet.

”Det er vores privilegium – i samarbejde med universiteterne – at kunne komplementere den offentlige forskningsstøtte og være med til at fremtidssikre de danske forskningsmiljøer ved at investere i den ypperste forskning. Det kan vi kun, fordi medarbejderne i vores firmagruppe hver dag yder en stor indsats, der betyder, at vi som fond kan give noget tilbage til samfundet. Det er vi meget stolte af,” siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN.

Om VILLUM Investigator Programmet
 • Villum Investigator Programme er for den erfarne og internationalt anerkendte forsker, som kan yde et afgørende bidrag til det tekniske og naturvidenskabelige felt på et dansk universitet.
 • En bevilling er op til 40 mio. kr. og løber i seks år. Efter en periode er det muligt at søge programmet igen i åben konkurrence med andre ansøgere.
 • Programmet annonceres hvert andet år. Det er anden gang, at fonden bevilger midler til Villum Investigators. Næste gang er i 2021.
 • Fonden modtog i alt 80 ansøgninger til programmet, heraf var fem ansøgninger fra kvinder.
 • 28 ud af de 80 ansøgere gik videre til fagfællebedømmelser og interview, heraf var tre kvinder.

Ansøgninger behandles efter international praksis:

Først vurderer fondens eksterne arbejdsgruppe alle indkomne ansøgninger med udgangspunkt i et kommissorium og indstiller til fondens bestyrelse, hvilke ansøgninger der skal videre.

Dernæst sendes de udvalgte ansøgninger til bedømmelse hos tre uafhængige fagfæller, og ansøger kommenterer skriftligt på bedømmelserne. Ansøgere inviteres desuden til interview.

På baggrund af både ansøgning, fagfællebedømmelser, ansøgers skriftlige kommentarer til bedømmelser samt interview med ansøgeren indstiller fondens arbejdsgruppe, hvem der skal modtage en bevilling. Fondens bestyrelse træffer den endelige afgørelse.

Læs mere om VILLUM FONDENs støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning her.

Arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning
 • Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Jane Clarke, professor, Department of Chemistry, University of Cambridge
 • Björn Ottersten, professor, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology
 • Guy Marin, professor, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Ghent University
 • Christian S. Jensen, professor, dr.techn., ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Poul Henrik Damgaard, professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Hvor kommer midlerne fra?

Som hovedaktionær modtager VILLUM FONDEN indtægter fra VKR Holding A/S, der er moderselskab for en række virksomheder, primært indenfor ovenlys- og facadevinduesområdet, såsom VELUX A/S, DOVISTA A/S og Arcon-Sunmark A/S. 

Fejring af Villum Investigators den 2. maj

Villum Investigators bliver fejret den 2. maj 2019 ved en ceremoni i VILLUM Window Collection i Søborg med deltagelse af blandt andre uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Villum Kann Rasmussen professor Jens Kehlet Nørskov, DTU.

For yderligere information:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV