Ildsjæle i Rødovre hædret med KAB-pris

24.5.2017
Boligselskabet KAB uddelte i midten af maj priser til aktive ildsjæle.

Første-prisen på 15.000 kroner gik til boligafdelingen AKB Ved Milestedet i Rødovre, der udbreder og videreudvikler en model for børnedemokrati, som er så stor en succes, at modellen nu eksporteres til andre byer i Danmark.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og en del af fondens fokus på børne-ungeinddragelse.

Læs mere om projektet

Børn involveret i udvikling af nye legepladser

Team Børnedemokrati i Rødovre består af fem børnedemokrater - Feride, Hadi, Khalila, Sami og Mina . Samt formanden for afdelingsbestyrelsen (Klaus Lind Bentsen), ejendomslederen (Søren Lillevang) og leder af klubben/SFO’en på den lokale skole/Hendriksholms skole (Per Bent Andersen). De er alle de aktive parter i børnedemokratiet i AKB, Ved Milestedet.

Noget af det særlige ved børnedemokratiprojektet i Rødovre er, at det er det første af denne type projekter i Danmark, som er forankret i og en del af den daglige drift. Det skyldes blandt andet et stort engagement i projektet fra bebyggelsens ejendomsleder, Søren Lillevang.

Det hele startede tilbage i 2009, da der skulle etableres nye legepladser. Her besluttede ejendomslederen at involvere områdets børn. Det har givet nogle legepladser på børnenes præmisser, som er fri for hærværk. Børnene arbejder nu videre med at få gjort et lille skovområde til en natursti med fx bålplads, shelter og svævebane. Det kræver samarbejde med kommunen, og de har derfor også været til møde med borgmester Erik Nielsen.

Visionært initiativ

»Projekt børnedemokrati får prisen, fordi det er et visionært initiativ, som er med til at binde lokalområdet sammen. Men det er også et initiativ, som rækker langt ud over boligafdelingens egen matrikel, og det skaber bånd på tværs af landet,« sagde Kjeld Poulsen, formand for KAB, ved prisoverrækkelsen.

Boligafdelinger i andre byer har vist interesse for projektet, og en bevilling fra VELUX FONDEN har gjort det muligt at arbejde med at udbrede og videreudvikle modellen.

Det har givet projektets børneteam travlt. De kunne derfor ikke være til stede ved prisoverrækkelsen, da de lige nu er på tour rundt til deres nye samarbejdspartnere i Slagelse, Odense og Ålborg. Her skal de lære andre børn og voksne i boligforeninger om deres erfaringer med at være en del af beslutningsprocesserne i en boligafdeling.

Yderligere information

Stine Konradi, projektleder, Konradi – liv i og mellem husene

Stine@konradi.nu, 28 55 24 24