Historisk naturfond klar til at skabe bedre natur i Danmark

Den Danske Naturfond kan med en startkapital på 875 mio. kroner gå i gang med at forbedre naturen i Danmark. Loven om fonden blev vedtaget 19. december 2014 af et bredt flertal i Folketinget, og samtidig er fondens formand udpeget.

Umiddelbart efter nytår begyndte Den Danske Naturfond sit arbejde. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget lovgrundlaget for fonden, der er en historisk nyskabelse indenfor den danske naturforvaltning.

Den Danske Naturfond er stiftet af Staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i et helt nyt og unikt offentligt-privat samarbejde. Fonden er etableret som en privat, erhvervsdrivende fond med en startkapital på 875 mio. kroner doneret af fondene og Staten. Fonden vil løbende arbejde for at finde samarbejdspartnere og sponsorer, som vil bidrage til dens projekter. Det er derfor målet, at Den Danske Naturfond i løbet af de nærmeste år kan råde over en kapital på over en mia. kroner til sine indsatser.

Den Danske Naturfond skal ledes af en uafhængig bestyrelse, som udpeges af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i fællesskab. Formand for bestyrelsen er Lauritz Holm-Nielsen, der er direktør for det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing (SDC) og tidligere rektor for Aarhus Universitet.

- Jeg er glad for, at Lauritz Holm-Nielsen har sagt ja til posten som formand for bestyrelsen for Den Danske Naturfond. Med Lauritz Holm-Nielsen får fonden en formand, som med sin store ledelsesmæssige erfaring fra en række topposter i både Danmark og udlandet og med en stor naturvidenskabelig indsigt kan sætte den nødvendige retning for fonden og sikre, at den hurtigt kan markere sig som en ny og vigtig aktør på naturområdet, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

På billedet ses bestyrelsen sammen med stifterne til det første bestyrelsesmøde d. 27. januar 2015. 

Fra venstre: Frank Erichsen, Karoline Prien Kjeldsen, Jens V. Kann-Rasmussen (VILLUM fonden), Per Holten-Andersen, miljøminister Kirsten Brosbøl, Jørn Jespersen, Leif Skov (Aage v. Jensen Fond), Lise Kingo og Lauritz B. Holm-Nielsen.

"Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet. Den danske natur trænger til en ekstra indsats, og det er vigtigt, at vi styrker naturarven også i forhold til kommende generationer. Jeg ved, at der vil være store forventninger til Den Danske Naturfond, og jeg glæder mig meget til udfordringerne og det kommende arbejde i bestyrelsen", siger Lauritz Holm-Nielsen.

Den resterende del af bestyrelsen vil være på plads i starten af det nye år, og herefter kan fonden begynde sit arbejde.
 

Fakta om Den Danske Naturfond

Loven om Den Danske Naturfond trådte i kraft den 1. januar 2015. Herefter blev Den Danske Naturfond stiftet som en privat, erhvervsdrivende fond. Fonden opbygger over en periode på fire år (2015-2018) en startkapital på 875 mio. kroner. Staten bidrager med 500 mio. kroner, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kroner. Herudover vil Staten finansiere opstarten af fonden med ekstra 49 mio. kroner over de næste fire år. Fonden skal etablere et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af interesseorganisationer og universiteter. Bestyrelsen fastsætter, hvilke organisationer der skal repræsenteres i udvalget.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Lillan Clemmensen, Miljøministeriet
licle@mim.dk
Tlf. (+45) 91 35 69 97.

Formand for Den Danske Naturfond Lauritz Holm-Nielsen
lhn@aun.dk
Tlf. (+45) 23 38 21 26.

Den Danske Naturfond

 

...