Guldmedalje for at styrke forskning og talent

04.05.2017

Lars Kann-Rasmussen har modtaget en særlig hæder - DTU’s Guldmedalje - for sit mangeårige virke i VILLUM FONDEN og for den betydning, han og fonden har haft ift. at styrke grundlaget for nye talenter og forskning på DTU.

Lars Kann-Rasmussen, VILLUM FONDENs tidligere bestyrelsesformand, fik overrakt DTU’s Guldmedalje ved DTU’s Årsfest den 28. april 2017. Guldmedaljen tildeles personer, der har ydet en særlig indsats for DTU.

”Lars Kann-Rasmussen har i en lang årrække gennem sit virke i VILLUM FONDEN spillet en afgørende rolle for fondens linje i sine donationer og været stærkt medvirkende til de overmåde visionære valg, fonden har truffet med hensyn til valg af virkemidler,” lød motivationen fra DTU’s rektor Anders Overgaard Bjarklev.

Lars Kann-Rasmussen, VILLUM FONDENs tidligere bestyrelsesformand, fik ved DTU’s Årsfest 2017 overrakt DTU’s Guldmedalje af rektor Anders Overgaard Bjarklev. Foto: Torben Nielsen

Om Lars Kann-Rasmussen

  • Søn af VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs stifter, Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen
  • Bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN fra 2005-2014
  • Bestyrelsesformand for VKR Holding fra 1992-2010, bestyrelsesmedlem fra 1985-1992
  • Bestyrelsesformand for VELUX A/S fra 1974-2010

Videre lød begrundelsen blandt andet:

”Gennem en meget lang årrække har ”Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning” været til opmuntring og inspiration for de mange prismodtagere, heraf en perlerække fra DTU.

Talentfulde forskningsgrupper er gennem årene blevet støttet gennem ”VKR Centres of Excellence”. Grupperne kunne opnå den fornødne kritiske masse til at sikre et højt internationalt niveau, og bevillingerne har været en afgørende forudsætning for, at DTU har kunnet opretholde eliteniveau.

Talentplejen er bl.a. foregået gennem VILLUM FONDENs ”Young Investigator Programme”, som tilgodeser yngre lektorer, adjunkter og postdocer.”

Stort tillykke til Lars Kann-Rasmussen.

Om DTU's Guldmedalje

DTU’s Guldmedalje blev indstiftet i 1997. Medaljen uddeles til en person, der har haft en særlig betydning for DTU. Medajlen uddeles ikke hvert år.

DTU’s Guldmedalje er skabt af kunstneren Jan Petersen og præget på Den Kgl. Mønt. Medaljen er 5-kantet, modelleret med karakterfulde bogstaver (DTU's fulde navn + "for hæderfuld indsats") på forsiden, og bagsiden er prydet med symboler og enkle karakteristiske formler for 5 fagområder.

Læs mere om DTU’s Guldmedalje og tidligere modtagere her.