Gode råd til at eksperimentere i forskerkarrieren

31.10.2018

85 forskere, der er godt i gang med at fordybe sig i en særlig dristig forskningsidé og har modtaget en VILLUM Experiment-bevilling i 2017 eller 2018, kom til workshop.

I alt deltog 85 forskere i erfaringsudvekslingen, der foregik på Den Sorte Diamant langs kanalerne i København på en blæsende efterårsdag. 

 

Professor Steve Wooding fra University of Cambridge styrede de mange forskere igennem workshoppen, der bl.a. bød på oplæg fra fire bevillingshavere fra den første generation af VILLUM Experiment-projekter. De fire engagerede forskere var allerede var godt i gang med deres projekter og udfoldede, hvordan de var gået i gang med deres projekt  med de rammer, VILLUM Experiment-programmet har.

Udfordringer undervejs
Under workshoppen var der fokus på erfaringsudveksling fra sidste års bevillingsmodtagere til dette års modtagere: ’Hvilke udfordringer er jeg stødt på undervejs?’, ’Hvad ville jeg have gjort anderledes?’, ’Mine tre bedste råd til andre forskere?’ osv.

Videndelingen og dialogen fortsatte, da de mange forskere blev sat sammen i grupper på kryds og tværs af stillingsbetegnelser, fagområder og institutioner. 

Diversitet?
VILLUM Experiments væsentligste forskel fra andre virkemidler er, at ansøgerne ikke er kendt af de faglige bedømmere. På mødet blev det drøftet, hvordan programmet sikrer diversitet blandt bevillingshavere. Indtil nu har det vist sig, at der er ens succesrater for kvinder og mænd og også ens succesrate hvad enten, du er ung eller erfaren forsker. 

Forskningsdirektør Thomas Bjørnholm, VILLUM FONDEN

Gensidigt udbytte
Thomas Bjørnholm, VILLUM FONDEN siger om dagen: 

”VILLUM Experiment skiller sig ud fra fondens øvrige virkemidler ved en anonym proces og dermed et ensidigt fokus på projektet. Sådan en proces er ny for os, så derfor vil vi gerne følge med undervejs, og det gav workshoppen os en god mulighed for. Ligesom vi også ønsker at sikre, at bevillingsmodtagerne får inspiration fra hinanden med hjem, som de kan bruge i deres forskning.

Dagens workshop bød på livlig debat og mange input på tværs af fagområder, så noget tyder på, at det lykkes. Og vi blev også selv klogere på forskernes vilkår.”

Alle VILLUM-forskere bliver del af et fællesskab
Modtager du en bevilling fra VILLUM FONDEN, får du også mulighed for at deltage i målrettede seminarer, workshops, ledelsesforløb og netværk. Læs mere under VILLUM FONDENs programmer:

Vi støtter de yngre forskere, de erfarne professorer og de dristige forskningsideer. 

100 mio. kr. til 53 dristige idéer

I 2018 har 53 originale forskningseksperimenter modtaget i alt 100 mio. kr.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os