Frisk luft og dagslys over Danmark

15 store og små projekter lukker dagslyset og den friske luft ind i fælles byhaver, skoler og kollegier til gavn for både børn, unge, voksne og ældre.

I foråret efterlyste VILLUM FONDEN med opslaget, Dagslys og frisk luft, for anden gang gode ideer til, hvordan hverdagens aktiviteter kan iscenesættes med mere lys og luft. Opslaget blev mødt med stor interesse, og ildsjæle, organisationer, institutioner m.fl. fra hele landet indsendte deres projektforslag. Ud af de mange ansøgninger har 15 projekter modtaget bevilling til at gøre idé til virkelighed.

’Vi er rigtig glade for at have modtaget så mange opfindsomme og gode forslag til, hvordan vi kan integrere naturens lys og luft i så mange vidt forskellige sammenhænge, og bringe flere af dagligdagens aktiviteter udendørs. Vi glæder os til at følge projekternes realisering’, siger programchef hos VILLUM FONDEN, Signe Staubo Sørensen.

Opslaget åbner for ansøgninger igen i starten af 2021 og vil blive annonceret her og på fondenes Facebook og LinkedIn.

Projekterne fordeler sig over hele landet og er forankret i bl.a. skoler, borgergrupper og fritidsforeninger.

De mindre projekter 
VB 1968 FODBOLDSKOLE 2021

Fodboldklubben VB1968, Gladsaxe, arrangerer hvert år sommerfodboldskole for kommunens børn og unge – heraf også for børn af mindre bemidlede familier. Prisen for at deltage er sat, så alle kan være med.
Lidt større unge – bl.a. fra Værebro Park deltager også som uvurderlig hjælp som medtrænere, dommere og  speakere.

ALLE HAR RET TIL ET FEDT UDELIV

KFUM Spejderne i Rinkenæs har tradition for ugentlig at besøge beboerne i bofællesskabet Fjordbo, der består af udviklingshæmmede i alderen 18-45. Da besøgsdagen nu er rykket til spejdernes egen lokalitet, Fawlkjær, har spejderne fået bevilling til at etablere en handicapvenlig køresti, bålplads og shelters.

 

NY LEGEPLADS TIL NATURBØRNEHAVEN MYRETUEN

Naturbørnehaven Myretuen anlægger selv ny naturlegeplads og naturlæringsrum, der indgyder til videre selvstændig leg med naturens materialer; vand, jord, grene m.m.  Personale, børn og forældre er alle inddragede og engagerede i projektet, og omegnens børn og barnlige sjæle må gerne benytte stedet.   

GENERATIONSHAVEN

Borgergruppe i Thorsø vil sammen anlægge en fælles byhave for borgere og af borgere med særligt henblik på byens plejehjemsbeboere og dagplejebørn, der her kan mødes udendørs og dyrke haven og andre fælles udendørs aktiviteter. Med byhaven vil man etablere mødet mellem børn og ældre i et fælles projekt og med idéer til et aktivitetsprogram for alle byens øvrige borgere.  

VERDENS LEGE

Med projektet realiseres udvikling af bogen Verdens Lege, der vil fotodokumentere og beskrive børns udendørs lege verden rundt, til inspiration for andre børn og barnlige sjæle. Materialet vil blive gjort frit tilgængeligt for alle brugere på e-reolen.

EN NY FRILUFTSSZONE

I en pladsbegrænset børnehave i København vil man eksperimentere med og siden præsentere et nyt bud på, hvordan by-institutioner kan bruge deres, ofte begrænsede, udearealer som arenaer for naturoplevelser og friluftsliv. Institutionen vil opgradere et smalt og småt udeareal, der før blev brugt til opmagasinering, til et mindre kreativt anlæg med "bjergsti" og bålplads m.m.

UDVIKLING AF UDENDØRSAKTIVITER FOR ALLE GENERATIONER

En borgersammenslutning i byen Ebdrup skal med bevillingen anlægge en "boardwalk" i træ, der vil binde byen sammen fra kirke og udearealer til forsamlingshuset, hvilket vil være en hjælp for ældre/ andre med gangbesvær. Man vil også anlægge en naturlegeplads, for byens mindste borgere og deres besøgende.   

UDENDØRS LÆRINGSRUM SAMT GRUPPELEJRPLADS

På en ungdomsskole vil man etablere en åben gruppelejrplads på skolens område med mange anvendelsesmuligheder relateret til friluftsliv, social aktivitet og undervisning. De unge elever stiller sig engageret og ansvarligt an og vil stå for drift og vedligehold og selv drive et ”bookingsystem”, så andre brugere kan få glæde af stedet.    

UDEKØKKEN, LYSTFISKERBRO OG LÆRINGSCENTRAL M.M.

Forening til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljø i de danske skove i samarbejde med lokale borgere i sydvestjylland; Starup-Tofterup, lystfiskerforeninger, Vardemuseerne m.fl.
I samarbejde med Varde kommune vil man bidrage til udviklingsplanen for området, der er kendt for sin kyst-til-kyst-sti langs den naturfredede Holmeådal, og omgivet af store hedearealer og nåletræsplantager.
Projektet tilstræber at få flere ud i naturen ved at skabe en række nyttige faciliteter; herunder en handicapvenlig lystfiskerbro, så også kørestolsbrugere, ældre og gangbesværede får mulighed for at opholde sig i naturen, og et informationshus. 

De større projekter.
Takt- og tonepladsen

En borgerforening vil anlægge en utraditionel udendørs ”musikplads” i Varde, en art udendørs musikskole og kreativ legeplads. Pladsen er bl.a. designet og udviklet af projektgruppen på basis af mere end 20 års erfaring med musikteori, musikundervisning og indlæring. Takt- og Tonepladsen er tænkt som et åbent eksperimenterende rum for både amatører og professionelle musikere, borgere og friluftsentusiaster, unge som ældre.

Karusellen

I Morsø Kommune vil man etablere en stationær udendørs cirkusscene; et åbent telt til benyttelse af bl.a. en lokal cirkusforening, omkringliggende skoler, gymnasier, foreninger m.fl.

Grobund for nye fællesskaber

På Øresundskollegiet i København er et aktivt beboerråd gået i gang med en omdannelse og opgradering af den eksisterende tagterrasse over kollegiets indgangsparti, der vil skabe aktivitetsrum og mødested for kollegiets mange fællesskaber – her vil man i fremtiden kunne dyrke både køkkenhaver og yoga, sociale aktiviteter m.m. 

Lisbjerg friluftshal

Netværksskolen i Aarhus vil etablere en original friluftshal med regulerbare facadeelementer, en "inde-ude" hal med mulighed for afvikling af forskellige sportsgrene og udendørsaktiviteter hele året rundt.  

Grønt gymnasium - undervisning og sociale aktiviteter i det fri

På Risskov Gymnasium vil man etablere en stor trappe, der både vil fungere som adgang til Risskov Gymnasium og åbne skolen mod omverdenen. Trappen vil danne et opholdsrum tæt på skolens kantine, hvor elever kan holde pause, og trappen vil også kunne bruges i undervisningen til udendørs gruppearbejde, møder, oplæg osv.

Det lysfyldte grønne rum, der skaber trivsel for ældre med demens

BUILD; Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, København, vil udvikle et arkitektonisk koncept for et skærmet og sansestimulerende rum placeret i overgangen mellem ude og inde på plejecentre og plejehjem. Rummet skal tilbyde et vigtigt alternativ til at være ude under åben himmel, hvilket kan være vanskeligt for skrøbelige ældre og demente. 

Kontakt:

Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50