1,5 millioner kr. til aktive ældre i naturen

06.03.2017

Mange ældre gør en særlig aktiv indsats rundt om i de danske frilufts- og naturforeninger. Hvad enten de er frivillige instruktører, bestyrelsesmedlemmer, turguider, naturplejere eller lignende, bidrager de alle til, at andre kan være aktive og nyde fælles samvær i naturen.

Ældre har overskuddet

Ældre bruger oftere naturen end andre aldersgrupper. Og de har ofte tiden og overskuddet til at gøre noget godt for naturen eller give natur- og friluftsoplevelser til andre.

For at støtte op om denne vigtige frivillige indsats har VELUX FONDEN og Friluftsrådet indgået et partnerskab om uddeling af 1,5 millioner kr. i 2017 til særligt aktive ældres aktiviteter. Programmet ’Aktiv af natur’ kan søges af Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer, en lokalafdeling eller selvstændig forening tilknyttet en af medlemsorganisationerne. Der gives støtte til almennyttige aktiviteter inden for friluftsliv og naturbeskyttelse i Danmark. De ældre skal være minimum 60 år, og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv. Fristen for at søge er den 1. juni 2017.

Læs mere om mulighederne, udfyld ansøgningsskema, og se eksempler på tidligere støttede projekter på:

www.aktivafnatur.dk

Ældre bruger oftere naturen end andre aldersgrupper

Kæmpe ressource

”De aktive ældre er en kæmpe ressource for friluftslivet og for samfundet generelt, og de kan være med til at skabe mange gode naturoplevelser for sig selv og andre. Vi håber, at vi med dette initiativ kan give de ældre et velfortjent skulderklap og en håndsrækning til at sætte endnu flere gode initiativer i gang,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

VELUX FONDENs direktør Ane Hendriksen: ”Vi glæder os til at følge de mange spændende initiativer og naturprojekter, som de aktive ældre vil iværksætte til gavn og glæde for sig selv og andre og ikke mindst for vores fælles natur.”

Erfaringerne fra de to tidligere partnerskaber i 2014 og 2015, hvor tre millioner kr. blev uddelt, viser, at den økonomiske og moralske støtte fra ’Aktiv af natur’ gør en betydelig forskel. De ældre ildsjæle er blevet bekræftet i, at det nytter at være aktiv. Flere foreninger har opnået at få nye medlemmer eller fastholde aktive ældre, som ellers var ved at falde fra. De støttede aktiviteter har bidraget til at styrke livsglæden og det sociale sammenhold, og fremme sundheden gennem fysisk aktivitet i det fri.

Se Friluftsrådets flyer om støtte til aktive ældre i naturen

Læs mere
Om parterne bag

Friluftsrådet er paraplyorganisation for 85 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager både organisationernes og befolkningens interesser i friluftsliv og arbejder aktivt for at skabe bedre muligheder for friluftsliv gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Kontakt

Rikke Damm, konsulent Friluftsrådet, tlf. 24 52 60 89, rda@friluftsraadet.dk

Har du spørgsmål vedrørende støtte til aktive ældre, så kontakt os gerne

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80