Forskning ud i praksis – hvordan gør man det bedst?

30.09.2019 l Flere nyheder

Forskere, pårørende og rehabiliteringsansvarlige rev en fredag ud af kalenderen for at tale om samarbejdet mellem forskning og praksis, når det handler om sårbare ældre mennesker.

Siden 2005 har VELUX FONDEN støttet rehabiliteringsforskning, der forhåbentlig kan øge sårbare ældres livskvalitet.

Målet med de igangværende 13 postdocprojekter, som fonden støtter, er at skabe en relevant viden og forandring i et tæt samarbejde mellem forskere, patienter og pårørende og de sundhedsprofessionelle.

Et par eksempler:

Hvad har den sårbare ældre brug for, når hun bliver udskrevet fra hospitalet efter en blodprop? Hvordan kan man sikre en tidligere opsporing af demens hos ældre fra etniske minoriteter? Hvordan kan musikterapi anvendes i pleje og omsorg for mennesker med svær demens?

Alle deltagere gav et kort resume at deres projekt, eksempler på udfordringer undervejs og gode råd til andre, der skulle i gang med samarbejdsøvelsen.

I videndelingens tegn

De 24 deltagere på mødet fik gode råd til samarbejde mellem forskere og kommunale institutioner og brugte derefter dagen på at udveksle erfaringer og udfordringer ved et godt samarbejde om forskning i en foranderlig og ofte hektisk klinisk hverdag.

Fokus var generelt på, hvordan samarbejdet beriger forskningen og samtidig er en vigtig forudsætning for at viden fra projekterne kommer til gavn – også efter projektets ophør.

Deltagerne sagde bl.a.:

"Man møder mange forskellige udfordringer i denne type projekter, pludselig var en af de hospitalsafdelinger, vi skulle samarbejde med, blevet nedlagt."

"At samarbejde med praksis føles som noget af det mest beringende og livsbekræftende, når det handler om mennesker med demens."

"Jeg er en af deltagerne fra praksis - vi har gang i noget virkelig spændende, og forskerne, ja - de hjælper os undervejs. Det er jo VORES projekt!"

Sidste mulighed for at søge

I januar 2020 er det sidste mulighed for at ansøge om midler til postdoc-projekter om rehabilitering.

Vi har afsat 6 mio. kr. til postdoc projekter med aktiv involvering af patienter, pårørende og sundhedsprofesionelle.

Læs opslaget nedenfor:

Postdocprojekter om rehabilitering af ældre

VELUX FONDEN ønsker igen i 2020 at styrke forskning i rehabilitering af ældre. 

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54