Forskningscenter indviet på Stanford University

I starten af 2016 uddelte VILLUM FONDEN sin hidtil største forskningsbevilling på 150 mio. kr. til etablering af et nyt forskningscenter, nemlig ”VILLUM Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals”, der er forankret på DTU Fysik i Lyngby.

En del af forskningsaktiviteterne skal foregå på Syddansk Universitet og på Stanford University, hvor man netop har indviet med deltagelse af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs. På Stanford University skal forskningsaktiviteterne ledes af professor Jens Nørskov, der tidligere har været professor ved DTU.

Mandag den 4. april indviede uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs et nyt forskningscenter på Stanford University i Californien. Centeret har modtaget 45 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og er en ’filial’ af et stort nyt forskningscenter på DTU, nemlig ”VILLUM Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals”, der ledes af professor Ib Chorkendorff.

Bag uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs ses professor Jens Nørskov, der skal lede forskningsgruppen på Stanford og forskningsdirektør Thomas Sinkjær fra VILLUM FONDEN (Foto Anja Wolff).

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs siger:
- Det er afgørende, at vi kan samarbejde om forskning både på tværs af landegrænser og mellem det offentlige og det private. Set i lyset af Danmarks styrker inden for vedvarende energi og Californiens styrker inden for energilagring håber jeg, at det nye samarbejde mellem Stanford University og de danske universiteter vil medføre nye bæredygtige løsninger, som kommer os alle sammen til gode.

Professor Jens Nørskov siger:
- Det er fantastisk, at VILLUM FONDEN på denne måde massivt støtter etableringen af den videnskabelige basis på DTU og Stanford Universitet for forståelse af energiomdannelse. Det er afgørende for en fremtid, hvor vi ikke baserer os på fossile ressourcer med den tilhørende CO2 udledning, men at vi udvikler ny teknologi, der kan omdanne solenergi til brændstoffer og basiskemikalier. Vi er på Stanford uhyre glade for den intensivering af det videnskabelige samarbejde mellem danske universiteter og Stanford inden for energiforskning.

Forskningsdirektør Thomas Sinkjær, VILLUM FONDEN, siger:
- For VILLUM FONDEN er indvielsen et flot symbol på værdien af forskningssamarbejde på tværs af landegrænser. I centret får nogle af verdens dygtigste forskere enestående muligheder for at udvikle banebrydende teknologier, der kan erstatte fossile ressourcer med bæredygtige løsninger.

Professor Ib Chorkendorff DTU pointerer:
- Det er afgørende, at man kan etablere sådanne store målrettede forskningsprojekter, når man skal løse essentielle og komplekse teknologiske problemstillinger. Det giver mulighed for at samle nogle af de bedste kræfter inden for området med hver deres spidskompetence og dermed udnytte de synergier, der opstår ved en tværdiciplinær tilgang til udfordringerne.

Jubilæumsaktivitet til gavn for forskning og samfund

150 mio. kr. til forskningscenter, der skal forske i bæredygtige brændstoffer og kemikalier

 

VILLUM FONDEN hører sammen med VELUX FONDEN – to almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø og bæredygtighed samt kulturelle og sociale projekter. Tilsammen uddelte de i 2015 over DKK 800 mio.

Fondene er stiftet af den idérige civilingeniør, Villum Kann Rasmussen – manden bag det moderne VELUX® ovenlysvindue og grundlæggeren af VKR Gruppen, der i dag beskæftiger ca. 13.000 medarbejdere i selskaber, som alle har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

I 2016 fejrer vi VKR Gruppens 75-års jubilæum. Se vores historie.