Forskere fra Aalborg Universitet sætter verdensrekord

03.08.2017

En ny type glas med særlige egenskaber har sat verdensrekord. Ph.d.-studerende Kacper Januchta og vejleder professor Morten M. Smedskjær fra AAU har spillet en afgørende rolle i designet af det nye glas, som udviser den højeste modstandsdygtighed overfor revnedannelse, der nogensinde er rapporteret i litteraturen for oxidglasmaterialer og som tilmed kan produceres på industriel skala. Opdagelsen er gjort i samarbejde med forskere fra University of California – Los Angeles, Rutgers University, Corning Inc. og Polish Academy of Science, samt Lektor Lars R. Jensen fra Institut for Materialer og Produktion ved AAU.

Resultatet er en del af det forskningsprojekt, der sidste år blev tildelt en bevilling på 10 mio. fra VILLUM FONDEN og som netop er blevet publiceret i det førende materialetidsskrift Chemistry of Materials. Formålet med projektet er at opnå en bedre forståelse af glasmaterialers modstandsdygtighed over for brud, da dette er af afgørende betydning for en række nuværende og fremtidige anvendelser.

- Vi har vist, at den høje revnefasthed skyldes glassets evne til at ændre og tilpasse sin atomare struktur, når det udsættes for store kræfter, eksempelvis som når en telefon falder ud af lommen og lander på asfalt. De lokale strukturændringer forbruger en stor del af den påførte kraft og glasset kan nemmere overleve en påvirkning uden at danne revner. Vores nye viden åbner således op for at kunne designe endnu stærkere og brudfaste glasmaterialer fremover, siger Kacper Januchta.

Link til artiklen i Chemistry of Materials

Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet

Kontakt
  • Ph.d.-studerende Kacper Januchta, Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, E-mail: kja@bio.aau.dk
  • Professor MSO Morten Mattrup Smedskjær, Institut for Kemi og Biovidenskab, leder af forskningsgruppen for Oxide Glass Chemistry, E-mail: mos@bio.aau.dk
  • Pressekontakt Camilla Kristensen, Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, E-mail: Cakr@bio.aau.dk