Fondenes årsskrift 2022 – gode historier der gør en forskel

Fra fællesskaber om verdensmål til topforskning, der kortlægger covid-19-pandemiens udvikling. I fondenes årsskrift kan du møde et udpluk af de mange ildsjæle, der med bevilling fra fondene håndterer nogle af vores tids største udfordringer.

2022 har med genåbningen af samfundet, invasionen af Ukraine og et stadigt mere presset klima været præget af store forandringer og usikkerheder. Med støtte fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har unge og ældre med stort engagement bl.a. skabt fællesskaber på tværs af generationer, samarbejder mellem danske og ukrainske universiteter og udviklet nye løsninger til klimaudfordringer over og under vand.

I år kan du bl.a. læse om:
  • Professor, forsker i DNA-sekventering og tidligere Villum Young Investigator Mads Albertsen, der rettede fokus fra forskning i bakteriernes store verden til at levere samfundskritisk data, som afslørede covid-19-pandemiens udvikling.   
  • Ældre borgere, der i projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL arbejder sammen med biblioteker landet over om at sætte klimaet og fællesskaber på dagsordenen.
  • Fondenes impact-investeringer i USA, hvor troen på en grøn fremtid er stor og iværksættere omdanner C02 til byggematerialer og bæredygtigt brændstof.
Fondenes stifter

VKR Gruppens grundlægger og opfinder af VELUX ovenlysvinduet, Villum Kann Rasmussen, ønskede at give noget tilbage til det samfund, som havde givet ham så meget. Derfor opstod tanken om at etablere de to almennyttige fonde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der nu siden 1971 og 1981 har opfyldt hans ønske ved at uddele midler til gavn for mennesker og samfund.

Hvor kommer pengene fra?

Omkring 19.900 medarbejdere i 40 lande arbejder i VKR Gruppens mange selskaber. De yder hver dag en stor indsats, og takket være dem kan fondene hvert år støtte en lang række almennyttige formål. En del af virksomhedernes overskud indgår i fondenes formue, der hvert år bliver forvaltet og investeret, så det fortsat er muligt at uddele midler til almennyttige formål.

Kontakt: 
Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Email: 
era@fondene.dk