Fonde samlet til dialogmøde om fremtidens forskning

Dansk forskning er i verdensklasse. Men hvordan fremtidssikrer vi ”det danske forskningsmirakel”, som hele verden ønsker at efterligne?

Den 7. november 2016 var ca. 80 beslutningstagere fra private og offentlige fonde, universitetsledelser, forskere, interesseorganisationer og embedsværk samlet til Forskningsdialogmøde.

På dagsordenen var en drøftelse af, hvordan vi holder fast i et sundt og robust forskningsfinansierende økosystem, så Danmark bliver ved med at have excellent forskning også om 25 år. 

Bag Forskningsdialogmødet stod Lundbeckfonden samt VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

Forskningsdialogmødet er en tilbagevendende tradition, som samler danske private fondene om aktuelle temaer. Mødet arrangeres på skift af forskellige fonde.

Private fonde spiller stadig større rolle

Afsættet for dagen var bl.a. det faktum, at de private fonde spiller en væsentlig og mærkbar rolle i forskningsfinansieringens økosystem.

En ny kortlægning fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser bl.a., at de 12 største private fonde og foreningers bidrag til dansk universitetsforskning i perioden 2012-2014 var på godt 9 mia. kr. - stort set svarende til, hvad der er uddelt af forskningsmidler fra offentlige råd, fonde og puljer i samme periode.

Potentiale i bedre samarbejde

Et af de emner, der stod højt på dagsordenen, var samarbejdet og dialogen mellem fonde, forskningsinstitutioner og det politiske system. I dag er der et positivt og også øget samarbejde mellem aktørerne – og tendenserne peger i den rigtige retning, lød det på dialogmødet.

Men der er stadig er potentiale at bygge videre på, så vi sikrer endnu bedre dialog og samarbejde med respekt for hinandens forskellighed og selvstyre. 

Danmark som forskningsmæssigt foregangsland - også om 25 år

I en afsluttende workshop blev alle deltagere inddraget i at pege på, hvad der bør iværksættes i den nærmeste fremtid for at sikre Danmark som et forskningspolitisk foregangsland.

Her blev det fremhævet, at det er vigtigt at sikre bredde og diversitet i dansk forskningsfinansiering, samtidig med en tydeliggørelse af, hvor Danmark har særlige styrke positioner, der bør satses på i et samarbejde mellem offentlige og private midler.

Det blev også fremhævet, at regeringen bør tage initiativ til et 'Globaliseringsråd ll' for bl.a. at for at få defineret samarbejdsfladerne imellem politisk ledelse, fonde og universiteter.

For yderligere informationer:

Professor og forskningsdirektør Thomas Sinkjær, tlf. +45 4028 9106

8.11.2016