Folkekært gavlmaleri får farverig genbo

Københavns malermestre har med bevilling fra VILLUM FONDEN foræret københavnerne et nyt gavlmaleri lige over for Henry Heerups mælkegavl på Sølvgades Skole. Kunstneren Jeppe Eisner har skabt en eventyrlig fortælling om byen og dens malere. Samtidig er Heerups gavlmaleri istandsat

Torsdag fik et af Københavns ældste og mest kendte gavlmalerier en ny, farverig genbo. Efter flere års arbejde har Københavns Malerlaug realiseret idéen om et maleri på gavlen over for Henry Heerups mælkegavl ved Sølvgades Skole. Heerups 70 år gamle maleri er ved samme lejlighed blevet restaureret og står som nyt.

Anledningen til gavlgaven er Københavns Malerlaugs 400-års jubilæum. Laugets ledelse glæder sig over at kunne sætte en særlig, malerisk markør i bybilledet.  

- Vi kan ikke forestille os en mere passende gave til København, der i 400 år har været rammen for vores sammenslutning af malermestre. Og hvis rammer vi har præget i lige så mange år, siger Per Vangekjær, der er oldermand i Københavns Malerlaug. 

Københavns Malerlaug startede som et socialt og økonomisk værn om mester, svend og lærling og er i dag en lokalforening under hovedorganisationen Danske Malermestre.
Lauget har fået støtte til det nye maleri af VILLUM FONDEN. Fonden foreslog, at Henry Heerups gavlmaleri skulle genopfriskes ved samme lejlighed, og den var malerlauget med på.    

Maleriet blev afsløret ved en festlighed mellem gavlene i skolegården på Sølvgades skole. Gavlgaven blev modtaget af skuespiller Nicolas Bro på vegne af alle københavnere. Eleverne fra Sølvgades Skole deltog selvfølgelig også.
Og det nye gavlmaleri er en gave, der vil vare ved, for bygningsmalermestrene i lauget sørger for at vedligeholde det i de næste 30 år.

Fotos: Søren Hytting

Jeppe Eisners drøm går i opfyldelse

For Jeppe Eisner, der er kunsterneren  bag det nye gavlmaleri, har det også være noget særligt at få mulighed for at sætte præg på gavlen ved Sølvgades Skole. Faktisk er det en gammel drøm, der går i opfyldelse. 

- For 48 år siden stod jeg på Sølvgade og kiggede på Heerups gavlmaleri og sagde: Når jeg bliver stor, vil jeg også lave sådan en gavl, siger Jepper Eisner, hvis børn også har gået på Sølvgades Skole.  

Kunstneren har fundet inspiration fra laugets og Københavns historie og talrige cykelture rundt i byen i jagten på malerfagets betydning som kulturbærende håndværksfag. 

- Jeg håber, at maleriet kan gøre folk lige så nysgerrige på historien om malerne i byen, som jeg er blevet undervejs, siger Jeppe Eisner.

Gavlmaleriets mange små scener er fyldt med, hvad skolebørnene kalder ”easter egs” – små hemmeligheder og hentydninger. Fx gemmer to af Sølvgades Skoles pedeller sig blandt mandskabet på Christian 4.’s flagskib Trefoldigheden.   

Heerups mere figurative gavlmaleri viste sig også indeholde hemmeligheder. Under afrensningen af maleriet viste det sig, at den brune flaske oprindelig har fremstået højere og slankere, ligesom møllevingerne i dag fremstod en smule kortere end oprindeligt. Ændringerne er formentlig lavet af kunstneren selv, idet han medvirkede ved en større istandsættelse af gavlen i 1970’erne.

Kontakt:
Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50