FødevareBanken modtager 4 mio. kr. fra VELUX FONDEN

01.05.2017

FødevareBanken har modtaget en stor bevilling fra VELUX FONDEN. Pengene skal bruges på at styrke FødevareBankens indtjening fra erhvervspartnerskaber.

Med endnu en donation i millionklassen understreger VELUX FONDEN, at man fortsat ønsker at bakke fuldt op om og videreudvikle FødevareBankens koncept.

Den grundlæggende årsag til at FødevareBanken i dag har en unik position, som den største og eneste forening, der kan tilbyde en professionel løsning på madspild, er netop VELUX FONDEN. I 2013 bevilgede fonden således næsten 23 mio. kr. over en fireårig periode til bl.a. at videreudvikle og kvalitetssikre driften i Hovedstaden samt etablere en ny afdeling i Østjylland. Dette er lykkedes og fonden har derfor endnu engang besluttet at bevilge et stort beløb til FødevareBankens fortsatte konsolidering og udvikling. 

Den nye bevilling har til formål at styrke FødevareBankens indtjening fra erhvervspartnerskaber samt øge befolkningens kendskab til FødevareBanken for derved at gøre FødevareBanken til en endnu mere værdifuld partner for virksomheder.

”Vi tror på FødevareBankens koncept og har gennem de seneste år fulgt foreningen, der løbende forbedrer sig på stort set alle de parametre, der måles på. Først og fremmest betyder væksten og konsolideringen i FødevareBanken, at langt mindre mad bliver smidt ud samtidig med, at flere socialt udsatte mere hyppigt får et godt nærende måltid. Bevillingen er vores bidrag til, at Danmark fortsat har en bæredygtig fødevarebank,” siger fondsrådgiver og programansvarlig hos VELUX FONDEN, Frank Ulmer Jørgensen.

Artikel: Fra madspild til måltid

FødevareBanken har i dag erhvervspartnerskaber med bl.a Netto, Jyske Bank, IBM med flere. Samarbejdet med Netto har bl.a. betydet, at FødevareBanken i dag er på alle 450 butikkers pantknap samt at der går 10 øre til FødevareBanken hver gang Netto sælger en flaske flaskevand. Jyske Bank har bl.a. hjulpet FødevareBanken med at skaffe medlemmer, ligesom IBM har stillet konsulenthjælp til rådighed for foreningen. Der er altså flere måder man som virksomhed kan støtte FødevareBanken på. Og det er den type af samarbejde med virksomheder, der nu skal fokuseres på.

”Med VELUX FONDENs bevilling har vi i FødevareBanken fået råd til at ansætte en dedikeret medarbejder, der alene skal arbejde med at udvikle samarbejde med både de fødevaredonorer vi allerede har samt etablere andre modeller for erhvervspartnerskaber, således at vores økonomi på sigt bliver mere bæredygtig og mindre afhængig af fonde og andre projektmidler, ” siger FødevareBankens direktør Karen-Inger Thorsen og fortsætter:

”Samtidig opfatter vi det også som et kæmpe skulderklap, at en stor og velrenommeret fond, der nøje har fulgt vores arbejde gennem flere år har valgt igen at støtte os yderligere med et generøst beløb. Det betyder, at vi fortsat er på den rette vej.”

Fotos venligst udlånt af Fødevarebanken (credit: Creative Commons, Maria Pagh m.fl.)

Fakta om Fødevarebanken
FødevareBanken er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. På den ene side kasseres der dagligt enorme mængder mad i fødevarebranchen, hvilket betyder spild af ressourcer og en belastning for miljøet. På den anden side er en del af de dårligst stillede i vores samfund ofte frataget muligheden for et dagligt og nærende måltid, som har afgørende betydning for deres sundhed. Det kæmper vi for at ændre.

Har du spørgsmål vedrørende VELUX FONDENs støtte til sociale indsatser i Danmark, er du velkommen til at kontakte os: