Fire projekter gøder interessen for naturvidenskab

15.01.2018

Hvor kommer det rene vand fra? Hvordan undgår man, at en bro falder sammen? Kan en robot gøre skolepatruljen overflødig?

Hvordan sikrer vi, at nysgerrige børn og unge bliver ved med at undre sig?

Hos VILLUM FONDEN er et af svarene; Ved at støtte forskningsformidling for at øge unge menneskers interesse i teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse. Det skal gøre dem i stand til -gennem den videnskabelige proces - at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund.

I december 2017 blev udddelt 12 mio. kr. til fire projekter, der vil iværksætte flere forskellige aktiviteter. Klik her og læs mere om de fire aktiviteter:

Tektanken.dk forbinder virksomheder og undervisere i stor skala

Det nationale netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken.dk, vil øge indsatsen og udvikle sit netværk i endnu større skala.

I netværket samarbejder 80 virksomheder med skoler om at give skoleelever praktisk indsigt i og viden om jobmuligheder inden for de naturvidenskabelige og tekniske områder og kan hjælpe de unge til at træffe et motiveret valg af uddannelse.

I praksis sker det ved at tilbyde lærere på grundskoler og gymnasier praksisnær opkvalificering i samarbejde med virksomheder og dermed kunne imødekomme nye lovkrav inden for området og styrke undervisningen generelt.

Effekten er, at flere hundrede lærere gennem projektets indsatser vil kunne hente inspiration fra virksomheder og integrere det i den faglige undervisning til gavn for mange tusinde elever i både grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Ved at styrke den naturvidenskabelige og tekniske undervisning i grundskoler og gymnasier, er det målet at inspirere flere unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.

4 mio.kr.

25.000 gymnasieelever konkurrerer i naturvidenskab

ScienceOlympiaderne består af seks uafhængige nationale olympiader i biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi og matematik. Olympiaderne afholdes årligt, og alle danske gymnasier inviteres til at deltage i olympiaderne.

Der deltager ca. 25.000 danske gymnasieelever i ScienceOlympiaderne. Olympiaderne består af flere runder, og gennem disse udtages de danske olympiadehold, der repræsenterer Danmark ved de årlige Internationale Olympiader i de seks fag.

Formålet med ScienceOlympiaderne er at opmuntre unge naturvidenskabelige talenter til at udvikle deres evner, interesse for og viden om naturvidenskab sammen med andre talentfulde unge.

I de kommende år ønsker ScienceOlympiaderne at nå ud til endnu flere unge for at stimulere deres interesse for naturvidenskab og dermed fremme studier i naturvidenskab.

www.ScienceOl.dk

2,4 mio. kr.

Behov for flere kvindelige studerende til it-fag

Det danske samfund er midt i en digital transformation. Digitaliseringen er blevet et grundvilkår, alle skal forholde sig til. Den er blevet mainstream.Men computer science, som udgør selve grundlaget for digitaliseringen, bliver fortsat anset for at være et nichepræget felt, der ikke er alment tilgængeligt.

Klicheerne tegner et billede af computer science som et område, hvor nørdede drenge og mænd med få sociale kompetencer kan udfolde sig, og som piger og kvinder gør klogt i at holde sig fra. Mange opfatter faget som svært, isoleret skærmarbejde, der ikke gør den store forskel i verden.

De kulturelle forestillinger har desværre stor magt. Kun mellem 2 og 12 procent kvinder søgte i 2016 ind på en af de lange videregående uddannelser indenfor dette fagfelt.

Det er lykkedes IT-Universitetet gennem en målrettet kampagne at få øget optaget af kvindelige studerende på ITU’s bacheloruddannelse i softwareudvikling fra 11 procent i 2016 til 22 procent i 2017.

Med projektet ’Fra niche til mainstream: Øget diversitet indenfor computer science’ forsøger IT-Universitetet via en markant outreach- og kommunikationskampagne at øge kønsdiversiteten yderligere.

2,8 mio. kr.

Naturvidenskabsfestival 2018-20

Naturvidenskabsfestivalen finder sted hvert år i uge 39 over hele landet på grundskoler, gymnasier, universiteter, biblioteker, naturskoler, museer o.m.
Festivalen er en platform for, at godt 150.000 børn og unge får oplevelser, der motiverer dem til at udforske, forstå og forandre verden med science.

Under festivalen involveres børn og unge aktivt i science-aktiviteter, og derved får eleverne nogle praktiske erfaringer og hands on-oplevelser, som kan gøre science både vedkommende og konkret. Ved at koble aktiviteterne til virkelige problemstillinger og til samfundsrelevant science, kan eleverne få en forståelse for, hvad science kan bruges til, og at de med science i rygsækken selv kan være med til at påvirke dagsordener og skabe forandringer.

3 mio. kr.

Ny strategi

Fra 2018 intensiverer VILLUM FONDEN sit fokus indenfor det tekniske og naturvidenskabelige område under overskriften ‘Børn, unge og naturvidenskab’. Det er programchef Agi Csonka, der får ansvaret for det nye uddelingsområde.

Indsatsen har to hovedformål; At understøtte almen teknisk og naturvidenskabelig dannelse hos børn og unge. Og at få flere børn og unge til at vælge de naturfaglige uddannelser blandt andet for at sikre kandidater til at håndtere fremtidens udfordringer. 

I første omgang vil indsatsen vare 5 – 10 år med et årligt uddelingsniveau på 50 –100 millioner kroner.

Billeder er venligst udlånt af Katafonden og Eksperimentarium (fotograf David Trood)