Finn Nørgaard-prisen går til FRAK

Fritidsakademiet  (FRAK) har modtaget Finn Nørgaard Prisen 2017 samt et et-årigt arbejdslegat på 50.000 kr. til at videreudvikle indsatsen for at gøre socialt udsatte unge jobparate.

Finn Nørgaard Foreningen begrunder, hvorfor prisen går til Fritidsakademiet, således: “Fritidsakademiet gør et væsentligt arbejde i forhold til at få unge på kanten af samfundet væk fra gaden og ind i meningsfulde fællesskaber, hvor de gøres jobparate og mindst lige så vigtigt: får nogle succesoplevelser, der kan give dem en tro på, at der findes et alternativ til det, de kommer fra. FRAK’s arbejde er derfor både kriminalitetsforebyggende og antiradikaliserende.”

Læs om Finn Nørgaard Foreningen

“Vi er enormt glade og stolte over prisen”, siger daglig leder af Fritidsakademiet Mudi Jarkass. ”Vi vil gerne fortsætte med at gøre endnu flere unge gode til at arbejde, og vi håber at vi med prisen kan få styrket samarbejdet med virksomheder, der også ønsker at gøre en forskel for udsatte unge”. Foto: Jonas Ahm

FRAK er støttet af VELUX FONDEN
I 2015 modtog Fritidsakademiet 3,7 mio.kr. til deres arbejde fra VELUX FONDEN

- Vi vil ønske stort tillykke med Finn Nørgaard-prisen til FRAK, siger direktør Ane Hendriksen fra VELUX FONDEN.

- Vi mener, at projektet er et rigtig godt eksempel på, hvordan der kan arbejdes med at etablere konstruktive fællesskaber, for en gruppe af unge i en social udsat position. Desuden giver projektet eksempler på, hvilken betydning og effekt, det har for de unge at blive en del af et konstruktivt fællesskab - her i form af et arbejdsfællesskab med fritidsjobs. De foreløbige erfaringer viser at ved at deltage i disse trygge fællesskaber, så giver det de unge selvtillid og oplevelsen af, at de bidrager med noget nyttigt i et arbejdsfællesskab og dermed får både kompetencer og mod til at søge fritidsjobs.

- Projektet kan bidrage med nyttig viden og metoder i forhold til at forebygge f.eks. bandekriminalitet og radikalisering samt forebygge isolation blandt udsatte unge og ikke mindst øge sandsynligheden for, at de udsatte unge i fremtiden gennemfører en uddannelse og opnår beskæftigelse. 

Om FRAK

Flere unge skal ud at arbejde

“Vi vil gerne bruge arbejdslegatet fra Finn Nørgaard Fonden til at få endnu flere af vores unge ud og arbejde,” fortsætter Mudi Jarkass. “Derfor vil vi bruge de 50.000 kr på at oprette en pulje, som mindre events uden en større økonomi kan søge, hvis de kan bruge de unges hjælp til deres event”.

I marts lancerer Fritidsakademiet desuden et CSR-katalog, der skal styrke samarbejdet med erhvervslivet yderligere.

 

Har du spørgsmål om vores støtte på det sociale område, er du velkomme til at kontakte os