Fem kommuner videre med etablering af makerspaces

11.09.2019 l Flere nyheder

Greve, Gentofte, Aalborg, Lejre og Aabenraa er de fem kommuner, der er udvalgt til at arbejde videre med etableringen af makerspaces.

Som en del af VILLUM FONDENs fokus på at understøtte undersøgelsesbaseret undervisning med inddragelse af digitale medier og ny teknologi, inviterede vi i foråret landets kommuner og skoler til at søge støtte til at etablere værksteder – makerspaces – for it og teknologi.

Visionen er at støtte etableringen af teknisk og kompetencemæssigt veludstyrede læringscentre, med kompetente vejledere, der klæder lærere på til at bruge forskellige teknologier og digitale redskaber i undervisningen og faciliterer udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer mv. i design af løsninger på virkelighedsnære problemer.

Med en samlet pulje på 30 mio. kr. har kommuner haft mulighed for at søge støtte til udstyr, bemanding af makerspaces, vedligehold og udvikling, kompetenceudvikling, frikøb af undervisere, udvikling af undervisningsmaterialer m.m.

Fem kommuner inviteres til workshop

Ud af i alt 35 ansøgninger har VILLUM FONDENs bestyrelse nu besluttet, at fem kommuner bliver udvalgt til at gå videre i processen. De fem kommuner er: Greve, Gentofte, Aalborg, Lejre og Aabenraa.

De udvalgte kommuner bliver nu inviteret til en to-dages workshop i løbet af september og oktober, hvor alle relevante aktører i kommunen - lærere, ledere, forvaltningsmedarbejdere, samarbejdspartnere m.fl. - får hjælp fra eksperter til gå i dybden med, hvordan deres lokale makerspace(s) skal indrettes, bruges, udvikles og vedligeholdes.

På baggrund af workshoppen får kommunerne mulighed for at foretage mindre justeringer i ansøgningen. Derefter tager fondens endelig stilling til bevilling i december.

Børn, unge og science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.