Gode resultater med 'Fædre i fællesskab'

26.02.2018

Det er lykkedes en gruppe fædre på Amagerbro at opbygge et stærkt og tillidsfuldt fædrefællesskab, som motiverer til at deltage i aktiviteter, hvor de kan være forbilleder for børn, unge og andre fædre. Sådan konkluderer evalueringsrapporten 'Fædre i Fælleskab - evaluering af projekt Fædregruppen på Amagerbro'.

Læs rapporten her

Projektet ejes af Amagerbro Helhedsplan og
er støttet af VELUX FONDEN med 2 mio. kr. under det særlige tema "Indsatser der kan motivere og støtte fædre og/eller unge drenge i familier i en social udsat position". 

Kort om projektet
Projektets formål har været at rekruttere og opkvalificere fædre til at gøre en positiv forskel for teenagedrenge fra de socialt udsatte boligområder i Sundholms- og Hombladsgadekvartererne. Gennem deltagelse i et kursusforløb er fædrene blevet klar til at opsøge og skabe konstruktiv dialog og relationer til grupper af teenagedrenge i en social udsat position.

Projektperiode
Projektet blev gennemført i 2015-2017 med afholdelse af i alt tre kursusforløb, der strækker sig over ét år med temaaften hver 14. dag.

Deltagere og aktiviteter
I 2015-2017 har i alt 38 fædre gennemført kursusforløbet. De deltagende fædre har været i aldersgruppen 35-72 år. Bortset fra få etnisk danske medlemmer består gruppen af fædre med minoritetsbaggrund. Fædregruppen har fra 2016-2017 deltaget i 39 arrangementer i lokalområdet arrangeret af andre. Herudover har de selv arrangeret 16 arrangementer.

Foreningen Fædregruppen på Amagerbro
Foreningen har øget sit medlemstal fra 15 medlemmer i 2015 til 23 medlemmer i 2017. Foreningen og særligt bestyrelsen tegnes fortrinsvist af fædre fra det første hold i 2015.

Følgegruppe/Arbejdsgruppe

Projektet er løbende blevet fulgt at en række aktører:

  • Projektledelsen for Fædregruppen Amagerbro
  • SSP-repræsentanter fra Lokal Politi/ Din Betjent, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen 
  • Partnerskabet Helhedsplanen i Urbanplanen


Aktører og samarbejdspartnere

  • SSP-repræsentanter fra Lokal Politi/Din betjent, Gadeplan, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
  • Idræts- og ungehusene Prismen og Buret
  • Partnerskabet Helhedsplanen i Urbanplanen
  • FerieCamp, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
  • Frivilligcenter Amager
  • Bydelsmødre
  • DGI


Projektets resultater

Projektets resultater.

Kilde: Fædre i fællesskab, Evaluering af projekt Fædregruppen på Amagerbro. Social Respons for Amagerbro Helhedsplan, december 2017

Har du spørgsmål vedr. sociale indsatser, så kontakt os.