En eftermiddag om ældre og medicin

20.05.2019 l Se flere nyheder

En bred vifte af forskere – fra læger og farmaceuter til etnologer var sat stævne til videndeling under overskriften ’Ældre og Medicin’.
 

Mange ældre mennesker får for meget medicin og nogle gange også forkert medicin. VELUX FONDEN har siden 2015 støttet ni forskningsprojekter, der undersøger forskellige tilgange til den problematik. Både for at være med til at sikre forskningsresultater og viden på området og for at undgå uhensigtsmæssige brug af medicin blandt ældre.

De 20 deltagere havde hver sit projekt med under armen, og selvom projekterne befandt sig på forskellige tidspunkter i forskningsprocessen, gav det god mening at udveksle erfaringer på godt og ondt med de andre deltagere.

Faglige input til processen

Indledningsvist fortalte sektionschef Michaela Schiøtz, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Region Hovedstaden, om tværsektoriel forskning og samarbejdet mellem forsker og kommune.

Hun påpegede, at det kan godt betale sig at bruge tid på en ordentlig forventningsafstemning med ens kommunale samarbejdspartnere, som typisk ikke har kendskab til forskningens processer. Det er også en fordel at involvere ens samarbejdspartnere så tidligt som muligt. Hvis man inviterer kommunerne med til at designe projektet, bliver projektet mere robust og realistisk at gennemføre i en ofte travl og kompleks kommunal hverdag.

Det blev fulgt op af professor og praktiserende læge Frans Waldorff fra Syddansk Universitet om samarbejdet mellem forsker og almen praksis. Han havde et par gode råd til forskerne:

”Husk, at landets fire forskningsenheder for almen praksis er gode have med, når der gælder samarbejdet med de praktiserende læger. Lægerne motiveres især af forskning, når det kan kobles til deres egen løbende kvalitetsudvikling. Husk også at tale patienternes sprog, når I har dem med i en undersøgelse og vær sikre på at få koblet kvalitetsudvikling til enhver forskning, I udfører.”

Meningsfuldt at høre om fremskridt, erfaringer og udfordringer

Ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital, Birgitte Klindt Poulsen, er med i VELUX FONDENs faglige bedømmelsesjury, der kvalificerer og vurderer ansøgninger om ældre og medicin. Hun sagde:

”Det er spændende at få en status på de projekter, vi ellers kun har læst om og set de indledende beskrivelser af. Nu er alle jo gået fra at være en bevilling på fondens liste til et aktivt projekt med rigtige mennesker. Det er dejligt at opleve dem ’live’, når vi får en status fra dem i dag. Nogle projekter er kun lige begyndt, andre har godt gang i indsamling af data, og måske delresultater. Uanset deres fremskridt, er det spændende at drøfte metoder, erfaringer og udfordringer med de mange deltagere på en workshop.”

”Jeg er især optaget af at se, om projekterne kommer frem til noget, der giver mening for patienten. Bliver vi klogere på, hvordan udskrivningen af medicin sker, og kan vi få ny viden på dette ellers ret relativt ubeskrevne felt?”, siger Birgitte Klindt Poulsen.

Har du spørgsmål til forskningsstøtte til området 'Ældre og Medicin', så kontakt os gerne: 

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54