Unge flygtninge og danske unge i fælles indsats

25.04.2018

Et to-årigt projekt ville fremme integrationen af unge uledsagede flygtninge i Danmark via en frivillig indsats fra ressourcestærke unge i lokalområderne. Det er lykkedes til fulde.

Projekt Ung-til-ung.

En stort antal unge flygtninge har fået hul på livet i Danmark via en række sociale aktiviteter, hvor danske unge har lært fra sig.