Den Danske Naturfond køber skov i Sønderjylland

04.10.2017

Den har været der helt siden istiden: Kollund Skov – lige på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Nu skal den 130 ha store og helt unikke skov i bunden af Flensborg Fjord være et naturparadis, hvor skovdriften skal ophøre, og naturen får lov at udvikle sig frit. Skoven er netop købt af Den Danske Naturfond og projektet har et samlet budget på 20 mio. kr.

Kollund Skov spejler sig i Flensborg Fjord, og er kendt for sine store, gamle bøgetræer på stejle skrænter og i dybe kløfter. Et smukt og særligt syn, som nu skal sikres for fremtiden. Det lover formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen, som glæder sig over købet af skoven, der af eksperter fra Københavns Universitet er udpeget til en af landets vigtige skove for dyr og planter.

”Kollund Skov har ikke blot en unik beliggenhed og kulturhistorie. Den har som kystskov med store og meget gamle træer en helt særlig naturværdi, som Den Danske Naturfond nu vil sikre for eftertiden, ” siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

I skoven kan man finde spændende og sjældne arter som bjergsalamander og sortspætte.

Om Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er en uafhængig, privat fond, der arbejder for at udvikle nye, markante naturværdier og store naturoplevelser i hele Danmark.

Fonden er stiftet i 2015 af staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond med en kapital på ca. 900 mio. kr. 

www.ddnf.dk

Aabenraa Kommune er med til at skabe bedre naturoplevelser for skovens gæster

Besøgende fra begge sider af grænsen har adgang til skoven via en af Europas mindste grænseovergange – en smal træbro ved Krusåens udmunding.  Desuden løber den populære vandrerute – Gendarmstien – gennem Kollund Skov.

Med nye frilufts- og formidlingsfaciliteter vil skoven blive langt mere tilgængelig for de mange besøgende. Det er Aabenraa Kommune med til at sikre i et tæt samarbejde med Den Danske Naturfond:

”Kollund Skov er et attraktivt udflugtsmål for mange, og får også besøg af mange turister. Vi får nu mulighed for at stille skoven til rådighed med endnu flere naturoplevelser for alle mennesker på begge sider af grænsen. Vi ser i høj grad frem til samarbejdet med Den Danske Naturfond,” siger borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen.

Fakta om Kollund Skov

Kollund Skov er 130 ha og beliggende på dansk grund langs kysten ved Flensborg Fjord og mellem byerne Kollund, Kruså og Flensborg.

På initiativ af Dr. Ernst Maria Großheim købte Flensborg By Kollund Skov i 1883 med det formål at bevare skoven. Skoven var ejet af byen frem til 2006, hvor den blev købt af et privat, dansk anpartsselskab.

Den Danske Naturfond har købt Kollund Skov for 16,75 mio. kr. den 1. september 2017. Projektet har et samlet budget på omkring 20 mio. kr. Dele af skoven vil blive udlagt som urørt skov med det samme, mens andre dele først vil gennemgå en naturgenopretning, før de også udlægges til urørt skov.

Skoven er enestående, bl.a. fordi man her er nær ved nordgrænsen for mange europæiske arter, som ikke tåler alt for hårde vintre. Der findes f.eks. naturlige forekomster af avnbøg, kæmpestar, bjergsalamander og sortspætte, som er sjældne i Danmark.

Den 74 km lange og meget besøgte vandrerute – Gendarmstien – går gennem Kollund Skov. Den er opkaldt efter de grænse-gendarmere, som blandt andet patruljerede til fods ved den dansk-tyske grænse i perioden 1920-1958.

Pressekontakt

Den Danske Naturfond:
Formand Lauritz B. Holm-Nielsen,  tlf. 2338 2126
Direktør Flemming Nielsen, fn@ddnf.dk, tlf. 2466 1362

Aabenraa Kommune:
Borgmester Thomas Andresen, tlf. 4015 4550

Københavns Universitet:
Carsten Rahbek, professor, Statens Naturhistoriske Museum, tlf. 4096 3967