Den Danske Naturfond i arbejdstøjet

Den Danske Naturfond har offentliggjort sin første strategi og samtidigt også sit første projekt. Strategien er ramme for fondens arbejde de kommende år. Ambitionerne er store, men også langsigtede. Danmark skal være et land med flere, store og markante naturområder, og der skal være store naturoplevelser til alle i hele landet.

I Naturfondens første projekt udsættes en flok vildheste i Mols Bjerge på Djursland. Her skal de passe og pleje naturen året rundt. Projektet er samtidig et forsøgs- og demonstrationsprojekt, så konceptet har mulighed for større udbredelse – både i nationalparken på Mols og andre steder i landet. Med projektet får de mange besøgende i nationalparken også en ekstra naturoplevelse.

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet. Projektet støttes også af Aarhus Universitet.

Se fakta om projektet med vildheste i Mols Bjerge
Download

Værdifuldt input fra mange aktører

Lauritz Holm-Nielsen, bestyrelsesformand i Den Danske Naturfond, siger:”Fondens strategi er en god ramme for det vigtige og langsigtede arbejde, som nu for alvor går i gang. Jeg er meget glad for den proces, som har ført frem til strategien. Vi har involveret en breds kreds af organisationer, som har leveret særdeles værdifulde synspunkter." 

Naturfonden arbejder i øjeblikket med en række projekter. Det forventes bl.a., at fonden erhverver en række arealer rundt i hele landet, der skal blive til nye og bedre naturområder. Det sker i tæt dialog med de lokale lodsejere og før aftaler er på plads, kan de enkelte projekter ikke offentliggøres.

"I samarbejde med lodsejere, foreninger, andre fonde, kommuner og mange, mange flere vil Den Danske Naturfond gøre alt hvad den kan, for at naturen får et løft. Det er der stærkt behov for”. Og han fortsætter ”Da jeg voksede op, var der vibeflokke og masser af lærker og rødben på engene. Det - og meget mere - skal der blive plads til igen”.

Læs mere i Den Danske Naturfonds strategi 2016-2019
Download

Fakta om Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er en uafhængig, privat fond, der arbejder for at udvikle nye, markante naturværdier og store naturoplevelser i hele Danmark.

Fonden er stiftet i 2015 af staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond med en kapital på ca. 900 mio. kr. Det er målet, at der gennem samarbejde og samfinansiering mv. kan skabes blivende naturværdier for et betydeligt større beløb de kommende mange år.

Yderligere informationer

Bestyrelsesformand Lauritz Holm-Nielsen

Tlf. 23 38 21 26

Mail: lhn@ddnf.dk

Direktør Flemming Nielsen

Tlf. 24 66 13 62

Mail: fn@ddnf.dk

Fotos venligst udlånt fra Den Danske Naturfond. Fotografer: Morten DD Hansen og Bert Wiklund.