Danske fonde etablerer Fondenes Videnscenter

20.12.2017

En række fonde i Danmark - heriblandt VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN - er gået sammen om at etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

Det nye videnscenter, der vil blive etableret i løbet af første halvår 2018, får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Ønsket er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke i Danmark og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark. En lige så vigtig opgave for Videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, som i stadig større grad samarbejder om konkrete initiativer og projekter. Centerets opgave bliver således at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som f.eks. statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning.

Bag initiativet til etableringen af Fondenes Videnscenter står 34 erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger, som på en stiftende generalforsamling mandag den 18. december 2017 blev enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter. Bestyrelsen af centeret består af repræsentanter fra de deltagende fonde. En af de første opgaver, som den nye bestyrelse skal løse, er at finde lederen af det nye videnscenter.

"Efter nytår vil vi sætte gang i en søgeproces efter en stærk fagligt funderet leder, der skal opbygge et mindre sekretariat til det nye videnscenter", siger Lars Hansen, direktør for VILLUM FONDEN, der blev valgt som formand for Fondenes Videnscenter.

"Vi er utrolig glade for, at der er opbakning til videnscenteret fra så bred en kreds af store og små fonde, og håber at endnu flere danske fonde vil melde sig ind, når centeret er fuldt etableret i løbet af det første halvår af 2018."

Lars Hansen understreger, at Fondenes Videnscenter ikke er en brancheorganisation og ikke bliver talsmand eller høringsberettiget for danske fonde.

Centeret vil være åbent for deltagelse af de fonde, der opfylder de vedtægtsmæssige formål om at være uddelende, og som udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med principperne for god fondsledelse.

Centerets øvrige bestyrelse består af næstformand Jesper Nygård (Realdania), Christian Hartvig (Poul Due Jensens Fond), Marianne Kofoed (Bevica Gruppen), Marianne Philip (flere fonde), Sten Scheibye (flere fonde), Anne-Marie Skov (Tuborgfondet) og Henrik Tvarnø (A.P. Møller Fonden). Som suppleanter blev valgt Henrik Lehmann Andersen (Nordea-fonden) og Bo Rygaard (Dreyers Fond).

De stiftende medlemmer af Fondens Videnscenter består af:
 • 15. Juni Fonden
 • A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
 • Møllers Fond
 • Augustinus Fonden
 • Bevica
 • Bikubenfonden
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Carlsbergfondet
 • Danfoss (Bitten and Mads Clausen Foundation)
 • Det Obelske Familiefond
 • Dreyers Fond
 • Egmont Fonden
 • Elsass Fonden
 • Færch Fonden
 • Helsefonden
 • Hempel Fonden
 • Industriens Fond
 • Knud Højgaards Fond
 • Lauritzen Fonden
 • LEGO Foundation
 • Leo Foundation
 • Lundbeckfonden
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Ny Carlsbergfondet
 • Otto Mønsteds Fond
 • Poul Due Jensen's Fond
 • Realdania
 • Rockwool Fonden
 • Spar Nord Fonden
 • Tryg Fonden
 • Tuborg Foundation - Tuborgfondet & Carlsbergs Mindelegat
 • VELUX FONDEN
 • VILLUM FONDEN
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Kontakt:

Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74
Lars Hansen
Direktør, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50

 

(1967)

Civilingeniør, HD, MA, New York University

Mere end 20 års forretnings- og ledelseserfaring fra Novo Nordisk og Novozymes både i DK og internationalt. Siden 2014 ansat som direktør i VILLUM FONDEN.

Andre hverv:

 • Formand for bestyrelsen i Fondenes Videnscenter
 • Bestyrelsesmedlem i Aquaporin A/S