Ændring i VILLUM FONDENs bestyrelse

Steen Riisgaard er på VILLUM FONDENs årsmøde 20.03.2023 udtrådt af fondens bestyrelse efter ti år som medlem og næstformand. Fondens fundats stipulerer en maksimal funktionsperiode på ti år, og Steen Riisgaard kan således ikke genvælges. På den ledige plads indtræder Connie Hedegaard.

På årsmødet blev VILLUM FONDENs nye bestyrelse konstitueret og er nu som følger:

  • Jens Kann-Rasmussen (formand)
  • Eva Zeuthen Bentsen (næstformand)
  • Anja Boisen
  • Christian S. Jensen
  • Jørgen Tang-Jensen
  • Connie Hedegaard

Connie Hedegaard

VILLUM FONDEN bevilger løbende midler til KR Foundation, hvor Connie Hedegaard fortsætter som formand indtil 2024. Herefter kan hun iflg. KR Foundations vedtægter ikke genvælges.

Så længe Connie Hedegaard har en rolle i KR Foundation, vil hun ikke kunne deltage i VILLUM FONDENs behandling af eventuelle ansøgninger fra KR Foundation, jf. VILLUM FONDENs habilitetsregler.

...