Christian Søndergaard Jensen i VILLUM FONDENs bestyrelse

13.03.2018

Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse.

Christian S. Jensen er til daglig professor ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, hvor han forsker i, hvordan man behandler og skaber overblik over enorme mængder af data fra fx GPS’er, smartphones og computere - 'temporal og spatio-temporal data-management'.

Christian S. Jensen er til daglig professor ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Foto: Pernille Greve

”Vi er glade for at kunne byde Christian S. Jensen velkommen. Med solidt fundament i den tekniske og naturvidenskabelige verden, imponerende forskningsbaggrund og stærkt internationalt udsyn og netværk får vi en vidende og anerkendt kapacitet i bestyrelsen. Vi ser meget frem til samarbejdet,” siger bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen.

Om sin nye rolle i VILLUM FONDENs bestyrelse siger Christian S. Jensen:

”Jeg glæder mig meget til at bidrage til arbejdet i VILLUM FONDEN. Fonden er særdeles ambitiøs på det tekniske og naturvidenskabelige område og i relation til de miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland, som fonden støtter. Her håber jeg at kunne bidrage til at fastholde og udvikle fokus.”

Om Christian Søndergaard Jensen (født 1963)

Christian S. Jensen er uddannet datalog fra Aalborg Universitet, hvor han i 1991 fik sin ph.d.-grad i datalogi efter studier ved University of Maryland.

I 1998 blev han forskningsprofessor og i 2000 professor og tog sin dr.scient.-grad ved Aalborg Universitet. I 2010 blev han ansat som professor i datalogi ved Aarhus Universitet. I 2013 vendte han tilbage til Aalborg Universitet. Han har i flere omgange forsket ved University of Arizona og hos Google, Mountain View, og han har i alt arbejdet i USA i 6 år.

Han er Fellow ved det amerikanske datalogiselskab ACM (Association for Computing Machinery) og Fellow i den faglige sammenslutning IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Christian S. Jensen er desuden medlem af Academia Europaea, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han er præsident for styrekomitéen for det Schweiziske Nationale Forskningsprogram for Big Data. Og han er chefredaktør for ACM Transactions on Database Systems og var ligeledes chefredaktør for The VLDB Journal fra 2008 til 2014.

VILLUM FONDENs bestyrelse består af:

  • Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand
  • Steen Riisgaard, næstformand
  • Anja Boisen, medlem
  • Bjarne Graabæk Thomsen, medlem
  • Christian Søndergaard Jensen, medlem
  • Eva Zeuthen Bentsen, medlem
  • Kristian H. Kann Rasmussen, observatør
Tak til Peter Landrock

Christian S. Jensen afløser fra den 13. marts 2018 professor og direktør Peter Landrock, der i henhold til fondens fundats udtræder efter ti år i VILLUM FONDENs bestyrelse.

”Der skal lyde en stor tak til Peter Landrock for hans mange års engagement. Peter har ydet en betragtelig indsats og leveret værdifulde bidrag til udviklingen af både firmagruppe og fond,” siger Jens Kann-Rasmussen.

Peter Landrock har tidligere siddet i VELUX’ bestyrelse og efterfølgende VKR Holdings bestyrelse før han blev valgt til fondsbestyrelsen.

For yderligere information:

Lars Hansen
Direktør, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50

 

(1967)

Civilingeniør, HD, MA, New York University

Mere end 20 års forretnings- og ledelseserfaring fra Novo Nordisk og Novozymes både i DK og internationalt. Siden 2014 ansat som direktør i VILLUM FONDEN.

 

Andre hverv:

  • Formand for bestyrelsen i Fondenes Videnscenter
  • Bestyrelsesmedlem i Aquaporin A/S