Internationalt museumsbyggeri på Bornholm

VILLUM FONDEN har bevilget over 45 mio. kr. til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum med fokus på den del af det nye museum, der kommer til at formidle dagslys og lyskunst.

”Med den store bevilling fra VILLUM FONDEN, er vi et stort skridt nærmere realiseringen af et nyt, fantastisk museumscenter” siger formanden for Bornholms Museumsforening Christina Dideriksen

Tilbygningen til Bornholms Kunstmuseum er tegnet af den amerikanske stjernearkitekt James Carpenter, der bl.a. er kendt for 7 World Trade Center og Fulton Center i New York, Israel Museum i Jerusalem og Gucci Ginza i Tokyo. Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum har gennem flere år samarbejdet med James Carpenter om at udvikle den nye bygning, så den på en gang føjer sig naturligt til den eksisterende bygning og tilpasser sig landskabet, samtidig med at den på helt nye måder indgår som formidlende led i de oplevelser, publikum tilbydes.

Lars Hansen, der er direktør for VILLUM FONDEN, siger: ”Det er vores håb, at vi med denne store bevilling kan medvirke til at skabe et nyt og ikonisk museum, hvor man blandt andet vil kunne opleve lys formidlet på helt unikke måder. Dagslys, kunstlys og lys i det hele taget spiller på så mange måder en afgørende rolle i vores liv, og vi ser frem til at følge projektet”.

Fakta

Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum ejes og drives af Bornholms Museums-forening.

Museerne havde bygningsfællesskab fra etableringen i 1896 og indtil Bornholms Kunstmuseum i 1993 flyttede til nye bygninger ved Helligdomsklipperne nord for Gudhjem.

Bornholms Kunstmuseum har gennem flere år arbejdet med at udvikle og realisere ideen om et museum for lys, hvor især daglyset betydning og kunstnernes arbejde med lys kan formidles.

Bornholms Museum har i samme periode arbejdet på at forbedre de bygningsmæssige rammer, der er helt utilstrækkelige i den nuværende bygning fra 1920, beliggende i Rønne.

Samtidig har de to museer i fællesskab ønsket at nytænke museumsfunktionen og arbejde på tværs af de institutionelle grænser gennem skabelse af fælles faciliteter, hvor publikum kan mødes på en ny og anderledes imødekommende måde.

Det planlagte byggeri omfatter en ca. 3000mstor tilbygning til det nuværende kunstmuseum omfattende Museet for Lys; et nyt stort ikke billetteret foyerområde med auditorium, bogcafe, m.v. kaldet Museum+; samt i underetagerne nye udstillingsarealer for det kulturhistoriske museum. 

Kunstmuseets leder, Lars Kærulf Møller er naturligvis meget begejstret og taknemmelig for den store donation:

Med bevillingen er vi nu tæt på at kunne sætte gang i processen med byggeriet. Det her er opfyldelsen af en næsten livslang drøm om at få lov til at ’færdiggøre’ bygningen på Helligdommen og få mulighed for at formidle det ene element, lyset, som har været så afgørende for opfattelsen af Bornholm og som har haft betydning for hele det 20. århundredes kunst, samtidig bliver det spændende også at se den kunsthistoriske formidling i et bredere perspektiv.

Jacob Bjerring-Hansen, leder af Bornholms Museum siger:

Bornholms Museum har i mange år boet under bygningsmæssige rammer, der både klima- og sikkerhedsmæssigt er helt utilstrækkelige til et moderne museum. Med de bevillinger vi nu har modtaget fra VILLUM FONDEN, Regionskommunen, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Legat og Aase og Ejnar Danielsens Fond, har vi nu ca. kr. 90 mio. ud af et samlet budget på ca. kr. 120 mio. og sammen med kunstmuseet kan vi få nye og optimale rammer, samtidig med, at vi fører museumsinstitutionen ind i det 21. århundrede.

Bevillingen er betinget af, at det samlede projekt opnår fuld finansiering af det totale budget på 120 mio. kr. Museerne er overbeviste om, at de resterende bevillinger findes inden for en overskuelig fremtid og vil nu sætte gang i planprocessen og detailprojekteringen, så man forhåbentlig kan lave licitation og byggestart i begyndelsen af 2017.