Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Klimaaftrykket fra byggeri af nye boliger i Danmark skal reduceres med 75 procent. 

Det er den ambitiøse målsætning fra VILLUM FONDEN og Realdania, der med et nyt partnerskab og 60 mio. kr. vil inspirere og udfordre designere, entreprenører og bygherrer til at opføre et antal eksempler på boliger, hvor rammen for de grønne ambitioner sprænges.

Vi har kun én jordklode!

VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania støtter indsatsen med 30 mio. kr. hver. Som del af indsatsen ønsker VILLUM FONDEN og Realdania at indgå samarbejder med relevante markedsaktører.

Vil du være med?
Er du bygherre, og er du interesseret i at høre mere om muligheden for at indgå i et samarbejde om at opføre eksempelbyggerier ifm. indsatsen 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet'? Så kontakt os for mere info.

I løbet af 2022 vil VILLUM FONDEN og Realdania desuden åbne et call målrettet aktører inden for boligbyggeri i Danmark, som ønsker at blive en del af indsatsen 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet'.  

I Danmark forbruger vi jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Hvert år. I 2022 vil det sige, at vi allerede den den 28. marts rammer Earth Overshoot Day - altså den dag, hvor vi har opbrugt Jordens ressourcer for hele året.

Det skal der laves om på med fokus på en af de sektorer, der står for en stor del af vores samlede udledning af CO2 og andre drivhusgasser – nemlig byggeriet. Med en samlet bevilling på 60 mio. kr. vil VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania udvikle en ny, fælles indsats, der skal skubbe det danske boligbyggeri i en markant grønnere retning – i tæt samarbejde med de førende aktører på det danske boligmarked.

Målet er at udvikle eksempler på, at det kan lade sig gøre at reducere den indlejrede energi (CO2e/m2) fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030. 

”Vores mål er at understøtte udviklingen af nye løsninger, der kan reducere klimaaftrykket til en fjerdedel. Vores bygninger står for over en tredjedel af vores drivhusgasudledninger. Derfor ville det mest bæredygtige være helt at undlade at bygge. Men det er ikke realistisk. I stedet må vi tænke og bygge helt anderledes. Vi vil gerne være med til at inspirere og demonstrere, hvordan vi kan bygge nye boliger med et markant mindre klimaaftryk, udført i materialer og på en måde som gør det bæredygtigt, både klimamæssigt og økonomisk, så vi kan sætte dem i produktion i stor skala. Det bliver virkeligt svært, og vi kender ikke vejen til målet, men det er tvingende nødvendigt at begynde rejsen, fordi klimakampen er obligatorisk, og det byggede miljø må give sin del,” siger Lars Hansen, direktør i VILLUM FONDEN.

Viden, innovation og eksempelbyggerier

Samarbejdet mellem VILLUM FONDEN og Realdania skal også fremme ny viden og innovation. Og det skal bidrage til at overkomme de risici, som kan opstå, når nye metoder og materialer bringes i spil. Det handler blandt andet om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk. Derudover skal de bedste eksempler på boligbyggerier med lavt klimaaftryk indsamles og formidles til den danske byggebranche.

Undervejs vil VILLUM FONDEN og Realdania også invitere den næste generation – landets unge rådgivere, arkitekter og konstruktører – ind i arbejdet for at få deres bud på, hvordan vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden.

Indsatsen vil forløbe i tre spor:
1. Viden

Målet med indsatsen 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet' er at skabe absolut bæredygtige nye boliger med respekt for de ressourcer, vi har til rådighed på vores planet.

I videnssporet vil vi derfor indsamle og formidle viden fra forskere og branchen selv, så vi sikrer, at indsatsen står på et velfunderet vidensgrundlag og gør brug af de bedst mulige værktøjer. 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet' arbejder derfor tæt sammen med en række af de førende forskere på området fra ind- og udland.

Sporet vil bl.a. rumme udarbejdelsen af en baseline og indsamling og formidling af best practice-eksempler fra Danmark og internationalt, som kan inspirere og vise vejen for fremtidens boligbyggeri med lavt klimaaftryk. Ligesom indsatsen vil handle om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk.

Undervejs vil VILLUM FONDEN og Realdania også invitere den næste generation – landets unge rådgivere, arkitekter og konstruktører – ind i arbejdet for at få deres bud på, hvordan vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden.

2. Demonstration

Sammen med vægtige markedsaktører som almene bygherrer, pensionskasser og udviklere planlægges det at opføre et antal eksempelbyggerier med meget lavt CO2-aftryk.

Målet er at opføre boliger, som tilbyder beboerne et nyt og bedre bud på det gode liv gennem f.eks. arkitektur, materialer og indeklima. På den måde skal eksempelbyggerierne være med til at skabe samarbejde, inspirere og udfordre både byggebranchen og forbrugerne og derved stimulere efterspørgslen efter mere bæredygtige boliger i Danmark. 

De første eksempelbyggerier forventes påbegyndt i 2023.

3. Formidling

At reducere klimaaftrykket fra nybyggeri af boliger med 75 procent er en overordentligt ambitiøs og kompleks målsætning. Og en målsætning, som ingen aktør kan lykkes med alene.

Videndeling og formidling af indsatsens delmål og resultater, erfaringer fra demonstrationsprojekterne samt markedsaktørers og forskergruppens indsigter er derfor en central del af indsatsens arbejde.

Indsatsen vil inddrage en lang række interessenter og markedsaktører i arbejdet, bl.a. gennem konkrete calls. Det informerer vi om på siden her.

Vil du vide mere? Vil du være med?

- så kan du kontakte:

Michael K. Rasmussen
Projektchef på vegne af VILLUM FONDEN
M: 20 23 28 85
michael@purposeatheart.com 

Eller:

Stig Hessellund
Projektchef i Realdania
M: 30 99 60 05
she@realdania.dk