Bindeleddet - støtte til omvæltning

Projekt 'Bindeleddet' hjælper unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem.

Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk. Forhindringer bliver identificeret, de færdigheder, der kræves for at klare sig i eget hjem, bliver styrket, og den unge bliver hjulpet til at hjælpe sig selv. Bindeleddet er en aktivitet under Fonden Morgencafé for Hjemløse financieret af VELUX FONDEN. Bindeleddet er desuden en del af Hjem Til Alle Alliancen.

Bindeleddet

Projektleder for Bindeleddet, Rune Utzon-Frank, forklarer, hvordan overgangen mellem gade og bolig skal gøres mindre problematisk.

”I november rykker fem mentorer ind på ungdomsherberget. De skal hygge, snakke og spille spil, så der kan skabes tillidsfulde relationer imellem mentorerne, som er socialrådgiver- og pædagogstuderende, og beboerne. På den måde skal der skabes holdbare relationer, som skal støtte den unge i skiftet til en selvstændig tilværelse, fx betale regninger, komme op om morgenen, kontakten til det offentlige m.m.”. Han fortæller hvordan mentoren rykker med, når den unge flytter ud. ”Når den unge flytter, bæres relationen videre fra herberget, og mentoren skal styrke den unges kompetencer ift. at bo i egen lejlighed og hjælpe den unge til at skabe nye, positive relationer m.m.”.

Christen Bisgaard, daglig leder af Malmøgade, forklarer, hvorfor de er gået ind i projektet. ”Det har altid været en svær fase for de unge, når de skal til at forlade de trygge rammer på herberget. Vi håber, at denne model vil kunne give den støtte, der skal til, så de unge mennesker kan klare overgangen til en tilværelse væk fra gaden”.

Stigende hjemløshed

Projektet er sat i værk som konsekvens af den hurtigt voksende ungdomshjemløshed. Ifølge SFI er antallet af unge hjemløse mellem 18 og 25 år næsten fordoblet fra 2009 til 2013. Tallet stiger fortsat. VELUX FONDEN finansierer projektet i fire år, og Fonden Morgencaféen for Hjemløse faciliterer det. Projektet samarbejder med bl.a. med København og Aarhus kommune samt Hjem til Alle Alliancen.

Projekt Bindeleddet kører fra november 2016 til sommeren 2020.

Yderligere information

Rune Utzon-Frank, projektleder

Tlf:  42 40 81 88 

Mail: rune@morgencafeen.dk