Bierne har det godt på Langeland

29.08.2018

Pensionister står bag udstilling om biernes vigtige rolle

Det startede med en ide om at udbrede viden om biavl, så flere ville få lyst til at blive biavlere. 

Langelands Biavlerforening søgte støtte hos VELUX FONDENs pulje til 'Aktive Ældre' til at indkøbe materialer til opsætning af en udstilling om bier. I en lukket pavillon (støttet af andre fonde og virksomheder) ville de ved hjælp af fotostater, videoklip og foredrag formidle information om biernes betydning for afgrøder og den vilde fauna. 
Adgang til udstillingen skulle være gratis, og foreningen havde fået lovning på, at Tranekær Gods ville huse den lyse træpavillion i en længere årrække.

Selvom yngre kræfter melder sig ind i biavlerforeningen, så er det den store gruppe af frivllige ældre, som gør en stor indsats for at formidle budskabet om biernes store nytteværdi. Det er også ældregruppen, der trækker det store læs med at indrette den nye besøgsbigård i Tranekær, der blev indviet i maj.

Klik her og læs mere om, hvordan du som aktiv ældre kan søge støtte hos VELUX FONDEN

Nødvendigt med gode billeder

Biavlerforeningen havde brug for gode billeder til udstillingen og indgik derfor et samarbejde med Fotolangeland, der var interesserede i at hjælpe. De ansøgte derfor VELUX FONDEN om støtte til ekstra udstyr, så billederne ville blive af høj kvalitet. Flere at fotograferne hørte desuden til ældregruppen, dvs. 60+ og ikke længere erhvervsaktive.

'Nu har vi i biavlerforeningen fået stillet 1.000 billeder i meget høj kvalitet til rådighed, så der er masser af materiale til endnu flere aktiviteter - fx besøg i skoleklasser og ungdomsorganisationer, vandreudstilling på bibliotek og rådhus', fortæller næstformanden for Langelands Biavlerforening Svend Aage Sørensen.

Har du spørgsmål vedrørende VELUX FONDENs støtte til 'Aktive Ældre', så kontakt os gerne:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
...