Arktisk Aldring er skudt i gang med en række workshops rundt omkring i Grønland

03.07.2017

VELUX FONDEN har bevilliget 5,6 millioner kroner til et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt, der skal fremme sundhed, velvære og livskvalitet for ældre i Grønland. Arktisk Aldring udvikles og gennemføres i tæt samarbejde mellem kommunerne og forskere fra Københavns Universitet, Ilisimatusarfik, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Syddansk Universitet og Professionshøjskolen UCC.

I Grønland stiger antallet af ældre mennesker i disse år, men endnu er der begrænset viden om deres livsvilkår. Det vil projektet Arktisk Aldring gøre noget ved. Projektet vil gennem blandt andet kulturanalytiske studier og befolkningsundersøgelser udforske sundhed, velvære og livskvalitet blandt ældre mennesker i Grønland siger projektleder Tenna Jensen, CoRe, Københavns Universitet.

Projektet er nu blevet skudt i gang ved, at to af projektets forskere, projektleder, lektor Tenna Jensen og post.doc. Kamilla Nørtoft fra Københavns Universitet har været rundt og afholde workshops i kommunerne. De fire workshops havde til formål at afdække behov og udfordringer i ældres hverdag og i ældreplejen såvel som samarbejdsrelationer mellem forskellige aktører på området. Workshoppene blev afholdt i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq med deltagelse af forskellige kommunale personalegrupper og repræsentanter for kommunernes ældreforeninger og ældreråd.

- Vi blev utroligt godt modtaget i kommunerne, hvor workshopdeltagere mødte talstærkt og engageret op og bidrog med deres viden og erfaring om, hvordan det er at være ældre, og hvilke udfordringer man står overfor i forhold til kommunale opgaver og tilbud til ældre, fortæller Kamilla Nørtoft.

Til september samles projektets partnere fra kommuner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner til fælles seminar i Kangerlussuaq.

- Her skal projektets partnere mødes og diskutere fælles fokusområder på baggrund af resultaterne fra forårets spændende workshops. Det er hele præmissen for projektet, at alle partnere er med til at definere, hvad der skal udforskes og udvikles, så resultaterne får størst mulig relevans for de ældre og for kommunerne, siger Tenna Jensen. Allerede til august vil der blive foretaget et pilotstudie i Kommune Kujalleq på baggrund af temaer fra forårets workshop i kommunen.

Projektet Arktisk Aldring. Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland (AgeArc) har modtaget en bevilling på 5.6 millioner kroner fra VELUX FONDENs tværgående pulje til samarbejde mellem forskning og praksis, og projektet løber indtil udgangen af 2020.

Kontakt

Lektor, Tenna Jensen
Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe)
Saxo-Instituttet
Københavns Universitet
Tlf: +45 51 29 96 98
Email: tennaje@hum.ku.dk