Antropologisk studie udforsker diversitetsudfordringer i dansk STEM forskning

De danske STEM-forskningsmiljøer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er udfordrede på kønsdiversitet. Et nyt antropologisk studie sætter udfordringerne under lup og peger på nye veje til at styrke mangfoldigheden i dansk STEM forskning.  

Ud af det samlede antal studerende, der afslutter en kandidatgrad inden for STEM-fag, vælger færre kvinder end mænd at forfølge en karriere inden for den akademiske verden. Dette frafald af kvindelige talenter er et uforløst potentiale, hvis Danmark også i fremtiden skal sikre sig en position som en af verdens førende STEM-nationer. 

VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden er derfor gået sammen med det strategiske innovationsbureau IS IT A BIRD om et antropologisk studie, der undersøger barrierer og potentialer for at tiltrække og fastholde kvindelige STEM-talenter i den akademiske verden og peger på muligheder, hvor universiteterne kan gribe til handling for at øge mangfoldigheden og fremme bedre forskning og uddannelse. 

Gennem etnografiske metoder såsom deltagerobservation semistrukturerede interviews og fokusgrupper har vi engageret os med både mandlige og kvindelige forskningstalenter på forskellige stadier af deres karriere og på tværs af STEM-afdelinger og fakulteter. Tilgangen har muliggjort en nuanceret forståelse af den enkelte forskers hverdag og identificerer mønstre på tværs af de personlige historier om barrierer og faktorer, der påvirker oplevelsen af en karriere i den akademiske verden. 

Fra indsigter til konkrete områder 

Sideløbende med den antropologiske forskning deltog en faglig følgegruppe, der repræsenterede en bred vifte af danske STEM-forskningsmiljøer, universiteter og fakulteter i et co-creation-forløb, der identificerede fem områder i forhold til at imødekomme frafaldet af kvindelige talenter i STEM.  

Områderne er: 

1) Rekruttering: Fremhæve faglige kompetencer og diversitet i rekrutteringsprocessen 

2) Forskningsgruppen: Fejring af fremragende akademisk gruppearbejde 

3) DEI Videnshub: Støtte lokale initiativer med et centraliseret videnscenter for mangfoldighed og inklusion 

4) Lederskab: Hjælpe ledere med at skabe og lede inkluderende forskningsmiljøer 

5) Karriererådgivning: Lige vilkår for strategisk sparring og netværk blandt fremragende akademiske talenter 

Living Labs: Udforskning af potentialer i praksis 

De danske universiteter fokuserer allerede nu på mangfoldighed, men der er potentiale til mere. Områderne ovenfor fungerer som samtalestartere og fundament for næste trin i projektet, hvor vi åbent inviterer danske universiteter (fx et institut eller en forskningsgruppe) til at byde ind med konkrete initiativer, der i samarbejde med vores projektteam skal udvikles, testes og evalueres i STEM-miljøernes 'Living Labs'. Undervejs vil vi stå klar med hjælp til igangsætning, sparring undervejs samt afsluttende opfølgning på processen. 

Ambitionen med 'Living Labs' er at supplere den antropologiske viden med inspirerende cases, læring og oplevede effekter indsamlet gennem praksis. Vores ønske er at udstyre de danske STEM-miljøer med konkrete, kvalificerede ideer og anbefalinger til en styrket mangfoldighed og inklusion. 

Mangfoldige teams performer bedre end monokulturelle. Håbet er derfor, at den nye viden sammen med konkrete forandringsskabende indsatser i Living Labs til sammen kan bidrage til at styrke og fastholde Danmarks position som en af verdens førende STEM-nationer.   

Vil du være med?  

Send en mail til Kirstine Cool: kirstine@isitabird.dk hvis du er aktivt engageret i forandringsskabende aktiviteter indenfor diversitet i STEM-forskning og har lyst til at være en del af arbejdet med Living Labs – eller bare er nysgerrig på at høre mere. Fristen er 4. oktober .