Almennyttige aktiviteter sætter aftryk på samfundet

23.01.2019

I 2018 uddelte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilsammen 888 mio. kr. til almennyttige formål.
 

I løbet af 2018 modtog fondene 2.638 ansøgninger fra forskere, NGO’er, ildsjæle, aktive ældre og mange flere. 1.015 af dem modtog støtte til et projekt og blev dermed ’bevillingsmodtagere’.

Artikler fra ind- og udland:
I årsskriftet for 2018 bringer vi et udsnit af historier om bevillinger og projekter. 

Fondsmidler på arbejde

Bevillingsmodtagere kalder vi de mennesker og projekter, der modtager støtte til at forske, gennemføre et eksperimenterende projekt, iværksætte en idé eller opfylde et længe næret ønske.

Ordet klinger muligvis lidt formelt, men bevillingsmodtagerne og deres projekter er reelt vores eksistensberettigelse. Det er dem, der får fondsmidlerne til at arbejde ude samfundet. 

Du kan bl.a. læse om:
 • Seks projekter, hvor havmiljø, kyster, kuttere og bæredygtigt fiskeri går op i en højre enhed.
 • Den store satsning på børn, unge og science, der arbejder for, at naturvidenskab og teknologi bliver vedkommende og inspirerende i skolen såvel som i hverdagen, fritiden og som mulig fremtid.
 • Et stort antal frivillige, engagerede og aktive ældre, der digitaliserer lokale billeder og historier og dermed bevarer vores fælles hukommelse.
 • I Ungarn hjælper et chokoladeværksted unge med autisme i gang med arbejdslivet.

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN hører til blandt de større forskningsfinansierende fonde i Danmark. I årsskriftet omtaler vi derfor en bred vifte af forskning:

 • Biologen Henrik Lauridsen gør os klogere på isfiskens øjne og blodkar
 • Sydvestjyske Museer kortlægger skeletters historie og liv
 • Årslegatmodtager Ivan Damgaard giver en kort status på sin forskning inden for kryptologi
 • Villum Investigator Jens-Christian Svenning publicerer, rejser, underviser, formidler og studerer dyr på savannen
 • Humanistisk vidensformidling- og samarbejde bliver dokumenteret af professorerne David Budtz Pedersen og Frederik Stjernfelt fra Aalborg Universitet
 • Et samarbejdsprojekt går i dybden med, om der bliver givet for meget medicin til ældre medborgere
 • Og et mobilt museum fremviser specielle fund efter udgravninger i den københavnske middelalderby.
Hvor kommer pengene fra?

Over 16.000 medarbejdere i 41 lande arbejder i VKR Gruppens mange selskaber. De yder hver dag en stor indsats og takket være dem, kan fondene hvert år støtte en lang række almennyttige formål.

En del af virksomhedernes overskud indgår i fondenes formue, der hvert år bliver forvaltet og investeret, så det fortsat er muligt at uddele midler til almennyttige formål.

I årsskriftet fortæller Anders Kristoffersen fra vores investeringsteam om ’arbejdet med samfundsansvarlige investeringer’

Af de 888 mio. kr., der er uddelt i 2018, gik halvdelen til forskningsaktiviteter.
Fondenes stifter

VKR Gruppens grundlægger og opfinder af VELUX ovenlysvinduet, Villum Kann Rasmussen, ønskede at give noget tilbage til det samfund, som havde givet ham så meget. Derfor opstod tanken om at etablere de to almennyttige fonde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der nu siden 1971 og 1981 har opfyldt hans ønske ved at uddele midler til gavn for mennesker og samfund.

Har du spørgsmål til årsskriftet eller fondene i øvrigt, så kontakt os gerne:

Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55
Dinah Fellah
Kommunikationskoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 41 81 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Eva Beckmann
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 20 84 20 85