Aktive ældre presser æbler

27.03.2018

Foreningen Sulelængens Venner med hjemsted i Magtenbølle ved Assens på Fyn modtog 20.000 kr. fra VELUX FONDEN i 2016 til indkøb af udstyr til at presse æbler med, som kan bruges af foreninger og lokalsamfund i Assens og Odense Kommune.

Tanken med det indkøbte mosteri var at producere lokal æblemost, men det havde også det formål at mobilisere aktive ældre i kommunen, der havde lyst til at deltage i mosteriet.

- Ideen har været at udnytte lokale æbler til at lave æblemost af og at opfordre folk til at lave æblemost af deres ellers uudnyttede æbler. Enten ved at få lavet friskpresset most hos eller ved at leje udstyret og selv lave most i egen gade, landsby, idrætsforening, skole osv., fortæller Jørgen Bjerring fra Sulelængens Venner.

Godt gang i både most, aktive ældre og lokalsamfund

Siden indkøb af æblepressen, har der været god gang i de aktive ældre, der har vist stor interesse for æblemostningen.

- Vi har blandt andet udlejet udstyret til grupper af aktive ældre rundt omkring i kommunen og på den måde bidraget til at danne fællesskaber omkring indsamling af æbler lokalt. Vi har desuden etableret et godt samarbejde med en lokal økologisk frugtavler, som vi får frasorterede æbler fra, som vi så moster. Og så er vi ”faste støtter” med mosteriet i forbindelse med Æblefestivalen i Assens Kommune, fortæller Jørgen Bjerring og fortsætter:

- Projektet er lykkedes rigtig godt, og de aktive ældre omkring projektet har i æblesæsonen haft godt gang i udnyttelsen af æbler og mosteudstyr. Og så har vi haft det sjovt – både i hinandens selskab under indsamling og plukning af æbler og også i dialog med de mennesker, som har overværet vores moste-demoer og smagt på mosten.

Ikke bare for egen skyld

I mange af fondens bevillinger fylder den sociale indsats meget, og det påskønner VELUX FONDEN i højere og højere grad.

– Vi tilstræber netop at støtte aktiviteter, hvor ældre påtager sig en bevidst og aktiv rolle i initiativer, der bringer deres ressourcer i spil og vedligeholder deres handlekraft – til gavn for sammenhængskraft og bæredygtighed i lokalsamfundet, siger Frank Ulmer Jørgensen., programansvarlig for uddelingsområdet aktive ældre.

Støtte til aktive ældre

VELUX FONDEN opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om vores støtte til aktive ældre:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35