Aftale om Pionercentre på plads

03.05.2019 I Se flere nyheder

VILLUM FONDEN er sammen med Danmarks Grundforskningsfond, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet blevet enige om et samarbejde om finansieringen af Pionercentrene.

Folketingets partier afsatte ved de seneste finanslovsforhandlinger godt 177 millioner kroner til et Pionér-initiativ, der skal bidrage til sikring af Danmarks position i den absolutte forskningselite globalt set.

VILLUM FONDEN er sammen med Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden blevet enige om et samarbejde om finansieringen af Pionercentrene, der kan sættes i søen med en samlet bevillingssum på 1 milliard kroner.

Ambitionen er at etablere excellente forskningsenheder, der udfører grundforskning med sigte på løsning af store samfundsmæssige udfordringer inden for 2-3 udvalgte temaer, bl.a. kunstig intelligens og klima/energi.

Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers siger:

"Pionercentrene er et banebrydende projekt, der vil give dansk grundforskning et solidt løft. Der er både tale om et meget ambitiøst beløb, men også samarbejdet mellem de private fonde, universiteterne og Danmarks Grundforskningsfond har virkelig interessante perspektiver for dansk forskning. Med det, som fondene lægger op til, kan Danmark komme med i front på forskningen inden for kunstig intelligens, og vi kan forstærke den grønne grundforskning i nye klimavenlige løsninger. Jeg glæder mig til at se initiativet blive konkretiseret i de kommende år”.

Han bakkes op af Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN, der siger:

”Vi er begejstrede over muligheden for at være med til at tiltrække forskere fra den absolutte verdenstop til Danmark – med det sigte at kunne sætte teknisk og naturvidenskabelig forskning i spil, når de store samfundsudfordringer skal løses".

Jens Kehlet Nørskov, bestyrelsesformand i Danmarks Grundforskningsfond supplerer:

”Det er meget glædeligt for Danmark, at vi nu har bred opbakning fra politisk side, fra universiteterne og fra de private fonde til et ekstraordinært ambitiøst forskningsinitiativ. Hvis vi skal løse nogle af de enorme udfordringer, som verden i dag står over for, er der behov for at styrke grundforskning inden for særligt perspektivrige områder, hvor forskningsgennembrud er forudsætningen for at finde nye løsninger. Vi er f.eks. nødt til at finde nye måder til at lagre vedvarende energi, hvis vi skal løse klimaudfordringerne og samtidig beholde vores levestandard. Og kunstig intelligens vil på mange måder være med til at forme vores samfund i fremtiden. Vi skal være med til at udvikle den teknologi og sikre, at den er etisk og menneskeligt forsvarlig".

For yderligere information:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74