Vi bliver ældre og ældre - men hvordan har vi det?

16.8.2016

Rehabilitering og ældre - støtte til tre projekter

I takt med, at vores gennemsnitlige levealder stiger, er det interessant at se på ældres livskvalitet – både fysisk og psykisk – rehabilitering er et nøgleord i den sammenhæng.

VELUX FONDEN vil fortsat støtte forskning i rehabilitering, og vi forventer at næste opslag bliver i slutningen af 2016

VELUX FONDEN har – som en del af sin støtte til aldringsforskning – siden 2005 været aktiv med støtte til projekter, der forsker i ældre og rehabilitering.
Læs her om vores seneste støtte til tre projekter, der vil bidrage med ny viden om ældres helbred og tackling af de udfordringer, der følger med.

Sådan har vi udvalgt projekterne

I december 2015 inviterede VELUX FONDEN for anden gang forskere til at indsende interessetilkendegivelser om postdoc.-projekter inden for rehabilitering af ældre.

Opslaget lød:
Formålet er at styrke rehabiliteringen af ældre markant. Det sker gennem en satsning på postdoc-projekter, hvor rehabiliteringsforskningen er knyttet til sygdomsårsagen. 
Det er centralt at rehabiliteringsindsatsen tager afsæt i involvering af patienter og pårørende.
Fokus er på tværfaglig rehabiliteringsforskning, der inddrager biologiske, sociologiske og psykologiske aspekter, og som samtidig fremmer det forskningsmæssige samarbejde på tværs af primær og sekundær sektor.

De tre projekter

Apopleksi – 65 plus. Fortsat aktiv livsførelse

I et samarbejde mellem Hammel Neurocenter, Århus Kommune og Hjernesagen vil forskningsansvarlig fysioterapeut og ph.d. Hanne Pallesen undersøge effekten af en mentorordning for patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen). Hensigten er at gøre overgangen fra hospital til kommune/eget hjem lettere og at ruste patienter og pårørende bedre til at håndtere et aktivt og meningsfuldt liv tilpasset egne ønsker, behov og ressourcer.

Kontakt: Hanne Pallesen, hannpall@rm.dk

Ældre mave-tarmkræfts patienters behov for rehabilitering

På Odense Universitetshospitals mave-tarm afdeling vil fysioterapeut og ph.d. Eva Jespersen sammen med kollegaer udvikle et redskab, der kan bruges til at vurdere de ældre kræftpatienters behov for rehabilitering eller palliation. Vurderingen skal give et samlet overblik over behov for videre udredning, behandling, kommunal genoptræning og andre interventioner der støtter og optimerer patientens mulighed for rehabilitering. Vurderingen vil dermed give både hospital og kommune en bedre mulighed for at tilbyde den rette hjælp til den enkelte patient. Projektet udføres i samarbejde med Odense Kommune.

Kontakt: Eva Jespersen, eva.jespersen@rsyd.dk

Fysisk aktive ældre under og efter indlæggelse

I Hvidovre Hospitals akutmodtagelse vil fysioterapeut og ph.d. Ann Christine Bodilsen sammen med kollegaer afprøve metoder der kan øge ældre patienters aktivitetsniveau under indlæggelse, og når de kommer hjem. Et tidligere projekt i afdelingen har vist, at ældre medicinske patienter som kunne gå ved indlæggelsen, sad 5 timer om dagen og lå 17 timer om dagen under deres indlæggelse. Det fører til muskeltab og yderligere svækkelse hos en i forvejen sårbar gruppe mennesker. Projektet udføres i samarbejde med Hvidovre Kommune.

Kontakt: Ann Christine Bodilsen, ann.christine.bodilsen@regionh.dk

Hjemmeside 

Processen

Vi modtog i alt 30 interessetilkendegivelser, hvoraf otte blev inviteret til at sende fulde ansøgninger. Bestyrelsen har i juni 2016 bevilget tilsammen 5,9 mio. kr. fordelt på tre projekter. 

Projekterne skal styrke den tværsektorielle rehabiliteringsindsats – og udvikles sammen med patienter og pårørende.