Ældre og medicin: Er medicin altid en god løsning?

26.06.2019 l Seneste nyheder

Mange ældre mennesker får meget medicin hver dag. Det er ikke unormalt med fem forskellige piller om dagen. Men skal det nødvendigvis være sådan?

Der skal mere forskning og viden til, hvis vi som samfund skal undgå at give ældre for meget og måske også forkert medicin.

Derfor har VELUX FONDEN i et par år støttet forskning på dette område, fordi vi gerne vil være med at få mere viden om det,  fx er det muligt at inddrage andre behandlinger end medicin ved sygdomme hos ældre mennesker? Er der sygdomme, hvor medicin bør spille en mindre rolle, end den gør i dag? Og ikke mindst: hvordan får vi ændret brugen af medicin blandt ældre mennesker, så medicin ikke altid er førstevalg.

Læs mere om problematikken med ældre, der får for meget medicin

Projektidéer er velkomne

Lige nu er VELUX FONDEN åben for nye ideer til nye forskningsprojekter på området. Til inspiration er her korte beskrivelser af to projekter, vi tidligere støttet:

For meget antibiotika på plejehjem

”Bedre behandling af urinvejsinfektion hos plejehjemsbeboere” (1,8 mio.kr.)

Forbruget af antibiotika hos ældre er stigende. Problemet er størst på plejehjem, hvor mange beboere er sårbare og derfor i særlig risiko for infektion med resistente bakterier.

Den hyppigste årsag til udskrivning af antibiotika til ældre er mistanke om urinvejsinfektion. Ofte bliver medicinen udskrevet på et løst grundlag uden en grundig forudgående undersøgelse. Da symptomerne hos sårbare ældre ofte er ukarakteristiske, sker der sandsynligvis en overbehandling.

Formålet med det tre-årige ph.d.-projekt er at udvikle en kompleks og skræddersyet intervention mod urinvejsinfektion på plejehjem og evaluere effekten i relation til forbrug af antibiotika, patientsikkerhed og omkostninger i et randomiseret klinisk forsøg.

Der vil desuden blive udviklet et dialogværktøj som testes i en stor undersøgelse, som i alt 22 plejehjem er rekrutteret til.

Plejehjem stopper brug af anti-psykotisk medicin

”Et etnografisk feltstudie af pleje- og omsorgskulturen på det specialiserede demensplejehjem Dagmarsminde” (956.034 kr.)

Mange mennesker med demens  får udskrevet anti-psykotisk medicin, selvom forskning viser, at det er associeret med alvorlige bivirkninger. Myndighederne har fokus på at mindske brugen af anti-psykotisk medicin til demente og i stedet tilbyde interventioner uden brug af medicin.

På det private plejehjem Dagmarsminde, der har op til 10 beboere med moderat til svær grad af demens boende ad gangen, har man i samarbejde med en læge helt fjernet brugen af anti-psykotisk medicin. Det er ifølge Dagmarsminde lykkedes, på grund af den måde man yder pleje og omsorg på.

Formålet med ph.d.-projektet at undersøge, hvordan der ydes pleje og omsorg for mennesker med demens på et specialiseret plejehjem, hvor alle beboere er trappet ud af antipsykotisk medicinering. Studiet vil kunne bidrage med ny viden til gavn for mennesker på plejehjem. 

Vil du sende en ansøgning?

Læs mere om gode råd til samarbejde, ansøgningsproces, frister og krav til projekter.

VELUX FONDEN støtter også projekter indenfor rehabilitering, ældre og kræft mv. inden for aldringsforskning. Du kan læse mere her:

Aldringsforskning

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54