Ældre frivillige reddere til søs

22.03.2018

Poul Jensen, 70 år og Tage Christensen, 82 år er to ud af 14 aktive ældre frivillige ved Dansk Søredningsselskabs redningsstation i Helsingør, der har modtaget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN til anskaffelse af sikkerhedsudstyr – blandt andet indkøb af tørdragter, redningsveste, VHF-radioer og hjertestartere.

Poul Jensen, 70 år og Tage Christensen, 82 år er to ud af 14 aktive ældre frivillige ved Dansk Søredningsselskabs redningsstation i Helsingør, der har modtaget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN. Foto: DSRS

Også søredningsselskabets stationer i Lynæs og Bregnør/Kerteminde har modtaget støtte fra VELUX FONDEN.

- Så kan der anskaffes nyt og tidssvarende materiel til forbedring af såvel sikkerhed som komfort for stationens frivillige reddere, så vi hurtigt og effektivt kan yde assistance til alle fritidsfartøjer, der måtte komme i nød på havet, forklarer de to ældre frivillige reddere.

Dansk Søredningsselskab – DSRS er en almennyttig forening drevet af frivillige kræfter, der yder hjælp til nødstedte sejlere i de indre danske farvande, døgnet rundt – året rundt.

- Vi er drevet af frivillige heriblandt mange pensionister, der yder en stærk indsats til gavn for andre, fortæller Kristian Hansen fra DSRS og fortsætter:

- Knap 400 gange om året bliver vi kaldt ud til nødstedte både, som vi hjælper til nærmeste havn. Vi kalder det forebyggende søredning. Vi hjælper også Forsvarets Operationscenter med at løse søredningsopgaver. Opgaverne løser vi med de nuværende 9 DSRS stationer.

Ældre yder vigtige, sociale bidrag

VELUX FONDEN opmuntrer og støtter aktive ældre mennesker i at gøre en indsats for sig selv og andre. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.

Bevillingerne til de aktive ældre favner bredt: Individuelle ældre og grupper af ældre, der udfører såvel samfundsnyttige som ikke direkte samfundsnyttige aktiviteter, kan søge midler, og der er særligt fokus på at støtte projekter, hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til fælles aktiviteter.

- De ældre udfører mange opgaver i lokalsamfundet og oplever, at de kan gøre en nyttig indsats for andre. Det vil vi gerne støtte, forklarer Frank Ulmer Jørgensen, programansvarlig for Aktive ældre i VELUX FONDEN.

Dansk Søredningsselskab

DSRS er en almennyttig forening drevet af frivillige kræfter, der yder hjælp til nødstedte sejlere i de indre danske farvande.

Støtte til aktive ældre

VELUX FONDEN opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om vores støtte til aktive ældre:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35