Årsskrift 2016

23.01.2017

Uddelinger i 2016: Over 1,1 mia. kr. til en bred vifte af projekter.

  • Forskning: 568 mio. kr. til 73 bevillinger
  • Miljø: 137 mio. kr. til 15 bevillinger
  • Sociale indsatser: 213 mio. kr. til 64 bevillinger
  • Kultur og samfund: 194 mio. kr. til 22 bevillinger
  • Aktive ældre: 14 mio. kr. til 477 bevillinger

Vores to almennyttige fonde fik i 2016 sat adskillige fingeraftryk på det danske samfund: 635 bevillinger, over 1,1 mia. kr., blev bevilget til betydende forskningsområder og til projekter på det sociale, miljømæssige og kulturelle område.

Hurtigt overblik

Årsskriftet er et kalejdoskop af artikler om fx museumsformidling, praktisk økologi, nethindesygdomme, dagslyspris, aldringsforskning, opfølgende indsats efter julehjælp, demens, børnerådgivning og romaer.

Korte og lange artikler, der giver et indtryk af den brede vifte af projekter og områder, som fondene har engageret sig i med sine uddelinger.

Dertil kommer med fakta om fondenes bestyrelsesmedlemmer, nøgletal og vores historie – alt sammen giver det et indblik i vores baggrund.

Årsskrift 2016

Et lille og velvalgt udpluk af de mange bevillinger bliver udfoldet i nærværende 120 sider lange årsskrift, som du kan se her. 

Hent
Et år i jubilæernes tegn

2016 vil især blive husket for, at der var flere ting at hejse flaget for i vores lille hjørne af fondsverdenen: Firmagruppen bag de to fonde kunne fejre sit 75 års jubilæum, VILLUM FONDEN rundede 45 år og VELUX FONDEN 35 år.

Begivenheder, der har været værd at markere i form af særlige jubilæumsbevillinger:

Villum Kann Rasmussens Årslegat - I 2016 blev uddelt ikke bare en, men hele to store forskerpriser – á fem mio. kr. til fremragende teknisk- og naturvidenskabelige forskere, bakterieforsker Lone Gram, fra DTU og molekylærbiolog Jens Stougaard, Aarhus Universitet.

150 mio. til VILLUM FONDENs hidtil største forskningsinitiativ – etablering af et nyt forskningscenter på DTU, som i samarbejde med forskere på Stanford University, Syddansk Universitet og Københavns Universitet skal forsøge at skabe gennembrud i udvikling af erstatninger for fossile brændstoffer. 

VELUX FONDENs uddelte knap 8 mio. kr. til jubilæumsinitiativet ’Fra humanvidenskab til almennytte’ - et tværfagligt forskningsprojekt, der skal kortlægge den samfundsmæssige værdi af den danske humanvidenskabelige forskningsviden og se på, hvordan denne værdi kan dokumenteres på en meningsfuld måde. 

Som en særlig hilsen til de 13.500 medarbejder i VKR Gruppen uddelte VILLUM FONDEN 75 mio. kr. til Medarbejderfonden, der løbende kan give en håndsrækning til medarbejdere og deres familier både gode og mindre gode hændelser. 

Fortsætter i 2017

Alt i alt glæder det os at kunne understøtte projekter af meget forskellig art i håbet om at kunne gøre en forskel for både enkeltpersoner og mange forskellige formål. Vi ser frem til at fortsætte indsatsen i 2017.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål:

Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74
Signe Krabek
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 49 68 69