Støtte til livet og dets vanskelige øjeblikke

I anledning af firmagruppens 75 års jubilæum har hovedaktionæren, VILLUM FONDEN, valgt at give en gave på 75 millioner kr. til Medarbejderfond for VKR Gruppen , der har til formål at give en håndsrækning, hvis livet bliver lidt svært for medarbejdere og deres familier. Læs om fondens arbejde her.

Redskaber til hjælp for handicappede, genoptræning efter sygdom, hjælp i forbindelse med ufrivillig barnløshed, støtte til børns uddannelse og til lokale aktiviteter som sportsklubber, hospitalsklovne og orkestre. De formål, Medarbejderfonden støtter, spænder vidt, og hjælpen modtages med stor taknemmelighed.

 – Vi formulerer det selv sådan, at vi giver støtte til livet og til dets vanskelige øjeblikke, fortæller Gitte Hemmingsen, som er leder af Medarbejderfondens sekretariat.

​​​På 25 år har mere end 3.100 medarbejdere og deres nærmeste familie modtaget støtte i forbindelse med sygdom og ulykke eller til et barns videregående uddannelse. I samme periode har mere end 1.500 meget forskellige lokale projekter modtaget støtte fra Medarbejderfonden.

Bestyrelsen for VKR Medarbejderfond. 

Fra venstre: Hanne Raun, Joan Ørbæk Hansen, Bjarne Gråbæk Thomsen, Lidia Mikolajczyk, Peter Nygaard, Stig W. Jensen, Michel Langrand, Massimo Buccilli og Gitte Hemmingsen

Rekord i uddannelsesstøtte

I 2015 har Medarbejderfonden uddelt ca. 7,3 mio. kroner, og det er det største beløb i Medarbejder­fondens historie. Beløbet fordelte sig på godt 400 bevillinger, som især er gået til støtte i forbindelse med ulykkelige hændelser.

Medarbejderfonden har året igennem haft fokus på at støtte uddannelse for børn af Gruppens medarbejdere, og det betød, at der blev uddelt 50 % mere til uddannelsesformål til medarbejderes børn i forhold til året før.

– I Medarbejderfonden er vi bevidste om, at uddannelse er vigtig både for den enkelte og for samfundet, siger Gitte Hemmingsen. – Vi håber, at disse bidrag kan hjælpe vores medarbejderes børn på vej til en plads på arbejdsmarkedet.

Gave i anledning af VKR Gruppens jubilæum

Fejringen af firmagruppens 75-års jubilæum er også kommet Medarbejderfonden til gode gennem en gave på 75 millioner kr. fra VILLUM FONDEN.

– Det er en gave til alle medarbejdere i firmagruppen, siger Gitte Hemmingsen, – for fonden er til for medarbejderne, og jo flere midler, vi har, jo bedre muligheder har vi for at yde støtte dér, hvor der er brug for det.

Den store gave giver Medarbejderfonden mulighed for at uddele støtte i 2016 i samme omfang, som den plejer, og derudover har fonden valgt at udskrive en konkurrence om ekstra uddelinger for at fejre sit jubilæum.

Jubilæumskonkurrence

Det er ikke kun jubilæumsår for hele VKR Gruppen. I anledning af Medarbejderfondens 25-års jubilæum har fonden nemlig valgt at støtte tre til fem særlige lokale projekter med hver op til 150.000 kroner.

– Vi opfordrer alle medarbejdere til at se efter et helt særligt projekt i deres lokale område, siger Gitte Hemmingsen. – Man skal tage kontakt til sit lokale indstillingsudvalg, da det er dem, der koordinerer ansøgningerne, som vil blive bedømt af Medarbejderfondens bestyrelse.

Et særligt godt lokalt projekt kan for eksempel være til gavn for rigtig mange mennesker i lokalsamfundet, være kendetegnet af et stærkt medarbejderengagement, være til glæde for svage grupper i samfundet, være et projekt, hvor lys og luft spiller en vigtig rolle eller være et innovativt projekt til inspiration for andre.

– Vi håber at modtage ansøgninger på nogle rigtig spændende projekter, som kan markere vores jubilæum, men hvad der er endnu vigtigere: som vil kunne gøre en positiv forskel i lokalsamfundene, siger Gitte Hemmingsen.

Sådan søger du

Eksempler på støtte:

Virág Vigh, datter af en medarbejder fra LKR-Hungary. Har modtaget støtte til behandling ifm. medfødt ganespalte

Daniel O’Shea, søn af en V-USA medarbejder, har fået uddannelseslegat til studier ved Stanford University.

Eintracht Norderstedt von 2003 e.V. har fået støtte til bl.a. bolde. eller

Holmsland Friluftslaug har fået støtte til kajakker, eller

Svømmeklubben ”Kontra Gniezno” har fået støtte til svømmeudstyr

Om Medarbejderfonden

Medarbejderfond for VKR Gruppen blev stiftet i 1991 og har tre hovedformål. Det første er at støtte medarbejderne og deres nærmeste familie i forbindelse med ulykkelige hændelser samt uddannelsesstøtte. Hertil går langt den største del af fondens midler. Det andet formål er at støtte almenvelgørende lokale projekter i nærheden af VKR Gruppens selskaber. Det tredje formål er den årlige uddeling af Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder har ydet en særlig indsats og optræder mønsterværdigt i stort og småt.

Medarbejderfond for VKR Gruppen

 

Særlig jubilæumsaktivitet til gavn for forskning og samfund

I 2016 fejrer vi VKR Gruppens 75-års jubilæum. Se vores historie.