Udgravninger gør os klogere på fortidens liv, netværk og forbrug

23.04.2019 I Se flere nyheder

Nutidens byboere kan gå på opdagelse i et univers, der fortæller om hverdagsliv, vareudvekslinger og vandringer knyttet til fortidens nordiske bysamfund. En mobil udstilling kommer vidt omkring. Det mobile museum inviterer store og små indenfor.
 

Hvordan føles en 400 år gammel knogle fra en ko? Hvorfor finder arkæologer flere hundrede kridtpiber med afbrækkede halse i jorden under København? Hvad er en ibsskal, og hvad symboliserede den i en kæde rundt om halsen? Hvor kom materialet til middelalderens kamme fra?

Et mobilt museum er gennem de seneste år poppet op forskellige steder i Skandinavien for at formidle den nyeste byarkæologiske forskning og vise nogle af de redskaber, som fortidens borgere omgav sig med. Det sker via udvalgte genstande, der er dukket op under arkæologiske udgravninger i forbindelse med metrobyggeriet i København, omlægningen af Thomas B. Thriges Gade i Odense og Nya
Lödösa-projektet i Göteborg.

Fund fra de arkæologiske udgravninger

Projektet, der hedder ’Fortiden fremkaldt’, sætter bl.a. lys på de deltagende byers forbindelser til resten af verden i tiden 1000-1700. Udstillingen omfatter originale genstande, animationer og hands-on-oplevelser og giver mulighed for at møde de lokale arkæologer og få indblik i deres forskning og arbejdsmetoder.

Forskning og formidling på landets museer

For at styrke de danske museers forskning og bidrage til udvikling af deres formidling til et bredere publikum etablerede VELUX FONDEN i 2015 et særligt museumsprogram.

Det skete efter tæt dialog med en række af de mange og forskelligartede museer landet over, så museumsprogrammet blev udformet ud fra museernes egne forslag, overvejelser og ønsker. 

Det er indtil nu blevet til iværksættelse af 16 projekter landet rundt, der skal styrke samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere samt bidrage til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

En integreret del af byernes historie

Byens forbindelser til den nære og fjerne omverden skaber nye netværk, produkter og forbrugsmønstre. De genstande, vi omgiver os med, fortæller en vigtig del af den historie. Udstillingen gør det tydeligt for publikum, at byernes netværk og forbindelser til resten af verden ikke er et nyt fænomen, men en integreret del af byernes historie. Samtidig skaber den en oplevelse, der gør det muligt at få en fornemmelse af processen fra fund til tolkning, der er en helt central del af arkæologens arbejde.

Udstillingens indhold og design bygger videre på resultater fra forskningsdelen af det overordnede projekt Urbaniseringens møder og mennesker, der i 2015, som et af de første, modtog 4,9 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDENs museumsprogram.

Ny indsigt og formidling

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Nya Lödösa-projektet og Centre for Urban Networks (Urbnet) ved Aarhus Universitet. Projektet omfatter forskning og formidling omkring tre af de største byarkæologiske udgravningsprojekter i Norden. 

Kombinationen af udgravningernes skala og nye analysemetoder gør det muligt at få nye indsigter i urbanisering, mobilitet og udviklingen af urbane identiteter i middelalderen og renæssancens nordiske bycentre. Ud over det mobile museum vil projektet i i det kommende år munde ud i to ph.d.-afhandlinger med fokus på henholdsvis Københavns og Odenses middelalderlige bydannelse og en serie artikler om blandt andet luksusforbrug, grænser mellem det offentlige og det private byrum samt forskelle mellem verdslige og gejstlige byidentiteter. Med udgangen af 2019 afholdes et afsluttende seminar og en festforelæsning på Københavns Museum.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål: