65 mio. kroner til to forskere fra Aarhus Universitet

20.03.2017

To topforskere indenfor biologi og fysik fra Aarhus Universitet er blandt modtagerne under et nyt bevillingsprogram fra VILLUM FONDEN. Tanken bag det nye bevillingsprogram, 'VILLUM Investigator', er at lade fremragende forskere på danske forskningsinstitutioner undersøge de emner, de brænder allermest for.

VILLUM FONDEN har bevilget i alt 400 millioner kr. til erfarne og højt anerkendte forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning. På Aarhus Universitet modtager professorerne Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience og Bjørk Hammer fra Institut for Fysik og Astronomi en såkaldt 'VILLUM Investigator' bevilling.

Det er første gang, at VILLUM FONDEN tildeler midler til ’VILLUM Investigators’, og 11 professorer, ud af i alt 101 ansøgere, har netop modtaget op til 40 millioner kr. hver til forskning de næste seks år. Bevillingen har som mål at støtte forskere, der har potentialet til at yde væsentlige bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning på en dansk forskningsinstitution. På Aarhus Universitet har to forskere modtaget bevillinger:

Professor Bjørk Hammers projekt kaldes ‘Machine learning in atomic structure determination’, og det modtager ca. 25 mio. kroner.

Bjørk Hammers forskningsområde er overfladefysik, nanovidenskab og nanoteknik, og det overordnede mål for forskningen er at opnå en dybere forståelse af, hvorledes avancerede materialer er opbygget på den atomare skala, for dermed at kunne forklare observationer indenfor fx kemisk katalyse, solceller og elektronik.

Her er computermodellering af materialeegenskaber et stærkt forskningsværktøj. Forskningen skal sætte en ny standard for, hvorledes avancerede materialers struktur bestemmes pålideligt og vil primært benytte den udviklede ekspertise til sammen med eksperimentalister at undersøge opbygningen og virkningen af katalytiske materialeoverflader.

I bedømmelsen af projektet, blev det vægtet, at Bjørk Hammer er en fremragende forsker med et excellent forslag og en solid forskningsplan, og fysikprofessoren er placeret i et fremragende forskningsmiljø.

Professor Jens-Christian Svennings projekt er ’Biodiversity Dynamics in a Changing World’, og det tildeles ca. 40 mio. kroner i det nye bevillingsprogram.

Jens-Christian Svenning forsker i makroøkologi, herunder biodiversitet og klimaændringer. Svenning arbejder for at opnå en større forståelse af, hvordan den biologiske mangfoldighed responderer på stærke miljøændringer, og han vil udvikle modeller til at forudsige fremtidige dynamikker og udvikle løsninger, så mangfoldigheden i naturen kan forenes med en stigende befolkningsmængde.

I dette projekt er det tanken at udnytte de stærkt forbedrede metoder til beregning og dataindsamling via satellitter, og integrere en Big Data-tilgang med teori, eksperimenter og feltstudier. Denne måde at indsamle viden skal så kobles til stor tværfaglighed med ekspertiser indenfor bl.a. teknologi, samfund og mennesker.

De sagkyndige bedømmere lagde vægt på, at Jens-Christian Svenning personificerede en fremragende forsker, der var både fokuseret og meget produktiv, samt at projektets ånd ramte helt indenfor skiven i forhold til tankesættet bag det nye program.

Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet

Kontaktinformation

Professor Bjørk Hammer,
Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet,
Telefon: 87155629,
Email: hammer@phys.au.dk

Professor Jens-Christian Svenning,
Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet,
Telefon: 28992304,
Email: svenning@bios.au.dk