Involvering af unge i betydningsfulde fællesskaber

29.06.2018

Fem nye metodeudviklingsprojekter fokuserer på, hvordan unge kan deltage i konstruktive fællesskaber med andre unge.
 

Ungdomsorganisationer, kommuner og en række frivillige foreninger er i gang med at iværksætte fem projekter, der kan give sårbare og socialt udsatte unge et nyt, meningsfuldt fællesskab.

VELUX FONDEN opfordrede i starten af året en række aktører på det sociale område til at komme med bud på nye metoder til at hjælpe de unge videre. Det er der kommet fem bevillinger ud af. I fem udvalgte projekter kan unge møde voksne og andre unge med samme udfordringer eller samme særlige livserfaringer. Det kan hjælpe de unge, så  de ikke føler sig alene med udfordringerne.

Læs om de fem projekter og deres nye metoder her:

DGI: Unge i landsbyklynger

Unge i landsbyklynger – ambitiøse og varige fællesskaber
DGI har modtaget en bevilling på 3,2 mio. kr. til et 3-årigt projekt

Unge i landkommuner oplever at have færre aktivitetstilbud og mødesteder, og de er ofte mindre tilfredse med deres ungeliv end andre unge i Danmark.

DGI vil udvikle et nyt koncept for, hvordan unge på tværs af ressourcer, alder og social baggrund bliver engagerede, så de tager et aktivt medejerskab og etablerer ambitiøse og varige fællesskaber i geografiske yderområder. Fællesskaberne skal give alle unge mulighed for at udvikle sig socialt og personligt, så de kan løfte sig selv og hinanden og dermed skabe forandring for hele lokalområdet.

Målgruppen er unge mellem 16-25 år med primært fokus på at mobilisere 16-19 årige unge med svag tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom: En fremtid i Danmark

En fremtid i Danmark
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) har modtaget 3,7 mio. kr. til et 2-årigt projekt

Unge flygtninge står i en situation, hvor de skal knytte kontakter i et nyt land, de skal lære sproget og de sociale koder, og de skal lære at deltage i det danske demokrati og foreningsliv.

DFUNK vil - via tre nye uddannelses- og jobrettede indsatser - udvikle og afprøve metoder for unge flygtninge i Danmark, så deltagerne får et stærkere fodfæste på arbejdsmarkedet og større trivsel og samfundsengagement. Indsatserne vil bestå af 'buddies' (1-til-1 match mellem flygtninge/danske unge), workshops på virksomheder og brobygning mellem lokale tilbud, uddannelsesvejledning og beskæftigelse.

Målgruppen er unge flygtninge i alderen 15-29 år, der ikke benytter sig af eksisterende mentorordninger eller andre støttetilbud.

Københavns Kommune: Et sundt ungeliv – et brugerinddragende udviklingsprojekt

Et sundt ungeliv – et brugerinddragende udviklingsprojekt
Københavns Kommune har modtaget en bevilling på 2,9 mio.kr. til et 3-årigt projekt

Projektet vil udvikle nye metoder og etablere sundhedsfremmende ungefællesskaber for meget udsatte unge, som modsvar til mere destruktive ungenetværk og fællesskaber som fx bande- og voldsrelaterede kriminelle fællesskaber.

Ved at være aktive, involverende og integrere sig i fælleskaber med ressourcestærke unge er det målet at styrke de udsatte unges sociale mobilitet og vej mod et mere positivt og aktivt medborgerskab. 

Projektets primære målgruppe er ca. 150 kriminalitetstruede unge i alderen 16-23 år uden job og uddannelse, og som er væsentlig udfordret i forhold til mental, social og fysisk sundhed.

GAME Denmark: Fællesskab på asfalten

Fællesskab på asfalten
GAME Denmark har modtaget en bevilling på 3,9 mio. til et 3-årigt projekt.

Projektets formål er at inkludere børn og unge med psykosociale udfordringer i positive gadeidrætsfællesskaber og styrke deres foreningsidentitet gennem brugen af unge frivillige, som selv tidligere har haft psykosociale udfordringer inde på livet. De frivillige skal fungere som en brobygning til videre deltagelse i gadeidræt. Etablering af en gadementoruddannelse for fagpersoner, skal desuden sikre forankring af projektets metoder. 

Projektets målgruppe er 240 unge mellem 11-15 år fra specialskoler og specialinstitutioner.

Dansk Folkehjælp: Excitor – uddannelse af rollemodeller

Excitor – uddannelse af rollemodeller
Dansk Folkehjælp har modtaget en bevilling på 4,8 mio. kr. til et 3-årigt projekt.

Projektet har to formål. Dels vil projektet ’uddanne’ udsatte unge til rollemodeller i et konstruktivt lærende fællesskab, og dels ønsker projektet at integrere udsatte børn i det lokale foreningslivs fællesskaber. Det sker via udvikling af en metode, hvor de unge inddrages i et uddannelses- og læringsforløb og et netværk med andre unge, som kan styrke de udsatte børn og unges integration i det lokale foreningsliv.

Projektet har to målgrupper. Udsatte unge, der bliver 'uddannet' til Excitors/rollemodeller (14-21 år) og yngre børn og unge (7-14 år), der bliver integreret i det lokale foreningsliv.

Hvad er et konstruktivt fællesskab?

Et socialt fællesskab, hvor den unge gennem deltagelse i fællesskabet får mulighed for at udvikle såvel personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan understøtte den unges voksendannelse. 

Udvikling af de konstruktive fællesskaber kan fx ske i et tværgående samarbejde mellem kommunale institutioner, lokale organisationer eller foreninger i civilsamfundet og evt. det lokale erhvervsliv.

Gode bud på målrettede aktiviteter til gavn for unge

Med bevillingerne til de fem projekter ønsker VELUX FONDEN at fremme udviklingen af nye metoder til organisering af konstruktive fællesskaber for unge i en socialt udsat position. 

Direktør i VELUX FONDEN Ane Hendriksen siger om denne type projekter:

”Det rammer børn og unge hårdt, når de oplever, at de ikke er en del af et fællesskab. De konstruktive fællesskaber skal være sociale fællesskaber, der kan give den enkelte unge mulighed for at udvikle sig både personligt, socialt og fagligt. Dermed kan det konstruktive fællesskab også være med til at understøtte den unges voksendannelse og uddannelse”.    

Vil du læse mere om VELUX FONDENs støtte til sociale indsatser?

Har du spørgsmål til de fem projekter? Så er du velkommen til at kontakte os: