34 mio. kr. til humanvidenskabelig forskning

6.10.2016

Fra forskning i digitale medier og finanskrisens betydning til tværkulturelle studier i Kina og danske tekster i middelalderen...

Seks forskergrupper fra tre universiteter (Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School) har tilsammen modtaget 34,1 mio. kr. fra VELUX FONDEN til forskning inden for humanvidenskaberne.

Kun få private fonde uddeler midler til forskning inden for det humanistiske område.
Siden 2008 har VELUX FONDEN bevidst prioriteret området og har hvert år bl.a. uddelt frie forskningsmidler til kollektive projekter i tæt dialog med forskningsmiljøerne på de danske universiteter. Det er samlet blevet til over 350 mio. kr. indtil nu.

"Humaniora gennemsyrer samfundet, og humanvidenskabelig forskning beskæftiger sig med centrale spørgsmål om kultur, historie, erkendelse, sprog, samfund osv., og har en bred samfundsmæssig værdiskabelse. Den er ikke kun af interesse for den enkelte, men bidrager også med en viden og kritisk tænkning, der er vigtig for et oplyst demokrati, for kulturlivet, uddannelserne og for den offentlige debat", siger direktør Ane Hendriksen, VELUX FONDEN.

De 34 mio. kr. fordeler sig på seks projekter:

Skrift og tekst i tid og rum – digital humaniora i praksis.

Københavns Universitet, Nordisk Forskningsinstitut
Lektor Anne Mette Hansen et al.

Skrift og tekst i tid og rum – digital humaniora i praksis.

5.882.097 kr.

 

Digital tools in collaborative creativity

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur
Lektor Peter Dalsgaard et al.

Digital tools in collaborative creativity

5.992.542 kr.

 

Video mediated interaction in professional settings

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Professor Mie Femø Nielsen et al.

Video mediated interaction in professional settings

5.935.403,00 kr.

 

AlterEcos: Alternativer til aktuelt dominerende former for økonomisk organisering

Copenhagen Business School, Department of Business and Politics
Lektor Sine Nørholm Just et al.

AlterEcos: Alternativer til aktuelt dominerende former for økonomisk organisering

5.888.240,00 kr.

 

Images of conflict, conflicting images

Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Lektor Mette Mortensen et al.

Images of conflict, conflicting images

5.609.578,00 kr.

 

Mellem homogenisering og fragmentering: tekstbaserede strategier for integration og identitetsdannelse blandt uigurer i Xinjiang, Kina

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Lektor Ildiko Beller-Hann et al.

Mellem homogenisering og fragmentering: tekstbaserede strategier for integration og identitetsdannelse blandt uigurer i Xinjiang, Kina (20.-21. århundrede)

4.775.283,00 kr.

Humanvidenskab skal støttes og styrkes

"Både i Danmark og udlandet er der en stigende erkendelse af, at tidens store udfordringer – inden for miljø, ressourceforbrug, sundhed, velfærdssamfund, arbejdsliv, konkurrenceevne osv. – ikke kan løses med teknisk eller økonomisk indsigt alene. De kræver også viden om den ’menneskelige faktors’ afgørende rolle i både problemerne og løsningerne. Her kan humanvidenskaberne bidrage med vigtig indsigt i samarbejde med andre videnskaber og andre samfundsområder".

"Men det kræver, at humanvidenskaberne støttes og styrkes - også på det langsigtede, grundvidenskabelige niveau, hvor de fundamentale spørgsmål stilles, og nye ideer opstår og udvikles. Humanvidenskaberne er et nødvendigt og væsentligt bidrag til et langsigtet stærkt samfund", siger direktør Ane Hendriksen.

Se projekterne og tidligere kernegruppebevillinger her.

...