De seneste 25 år med øjenforskning

08.11.2018

Ny bog samler op på øjenfagets udvikling, udfordringer og landvindinger.

En redaktionsgruppe fra Dansk Oftalmologisk Selskab, alle tidligere øjenlæger, har udgivet en antologi om øjenforskningens udvikling de sidste 25 år.

Antologien er støttet og sat i gang af VELUX FONDEN.

Netop støtte dels til aktive ældre, dels til øjenforskning har længe været prioriterede områder i fonden – en interesse der rækker tilbage til fondens stifter Villum Kann Rasmussen (1909-1993), der var optaget af væsentligheden af at bevare synet hele livet og samtidig at have muligheden for at være aktiv som ældre.

Gennem årene er det blevet til midler til mange aktive ældre eller grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter. Og det er blevet til støtte til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier.

Øjenfagets landvindinger og udfordringer

Bogens 21 kapitler rummer 35 øjenlægers beretninger om øjenfagets udvikling i nyere tid.

Øjenfagets Udvikling

Bogen er udgivet på Aalborg Universitetsforlag og kan downloades gratis.

I bogens første del, ”øjenfagets mange ansigter”, omtales udviklingen i det institutionelle landskab i rigsfællesskabet, fra privat praksis over hospital til foreninger og danske øjenlægers indsats i udviklingslande.

I anden del, ”når synet er truet: øjets sygdomme”, opridses fremskridtene og de seneste medicinske fronter i behandlingen af øjets sygdomme.

Samlet set giver bogen et aktuelt indblik i øjenfagets landvindinger og udfordringer her i begyndelsen af det 21. århundrede.

"Med denne bog, der viser øjenfagets udvikling gennem de seneste 25 år, er det vores håb, at man ikke kun vil sidde tilbage med en oplevelse af, hvilken rejse øjenfaget har været på, men også med en fornemmelse af, hvad den hidtidige indsats kan bringe os videre til,” siger Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN.

For yderligere information kontakt:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35