20 yngre forskere får mulighed for at sætte fart i deres forskerkarriere

Også i 2016 modtager en række talentfulde forskere støtte til  forskning i økosystemer, store datamængder, konvektionsnedbør, nanopartikler, fødekæder, neutrinoer og meget mere…

De 20 yngre forskere kommer fra fem danske universiteter, og de modtager tilsammen 119 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme. Det giver deres forskning et løft og skaber flere forskerstillinger.

I 2016 modtager 20 forskere under 40 år helt op til syv mio. kr. til deres indsats inden for den naturvidenskabelige og tekniske forskning. Projekterne bevæger sig lige fra matematik, kemi og molekylærbiologi til fysik og astronomi og plantevidenskab og vil foregå på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og IT-Universitetet.

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Midlerne skaber arbejdspladser

Stort set alle projekter indebærer ansættelse af yderligere forskere (postdoc’er og phd’er) til at gennemføre det pågældende projekt, der typisk løber over 3-5 år.

De seneste års uddelinger har betydet, at flere af de yngre forskere i dag har opnået fastansættelse inden for deres forskningsområde og har opbygget forskningsgrupper, ligesom de har kunnet tiltrække yderligere forskningsmidler fra f.eks. EU.

De 20 forskere og deres projekter