15 forskertalenter hædret som Villum Young Investigators

Med 15 bevillinger kan dette års nye hold af unge talenter danne egne forskergrupper. 

Siden 2011 har Villum Young Investigator-programmet støttet unge, ambitiøse forskeres tidlige karriere.  Om ambitionerne med programmet siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN: 

”Programmet er blevet til ud fra et ønske om at skabe de bedste rammer omkring den bedste forskning. Det skal give de unge talenter en platform for udvikling og afprøvning af deres egne ideer samt muligheden for at sammensætte egne forskergrupper. Programmet ligger i fin i forlængelse af fondens mål i om hele tiden at være med til at fremme og udvikle den tekniske og naturvidenskabelige forskning ved at fokusere på de største talenter.”  

De 15 forskere, der i år kan skrive Villum Young Investigator på CV’et, kommer fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Århus Universitet, og de modtager hver mellem syv og 10 mio. kr. 
Siden de første Villum Young Investigator-bevillinger i 2011 er der i alt blevet uddelt over 1 mia. kr. til 165 forskere. 

Dette års Villum Young Investigators. Foto: Thomas Frandsen 

Koreograferede computernetværk og aktive materialer   

Det nye hold Villum Young Investigators arbejder i år inden for et bredt spektrum af forskningsemner, der spænder fra måling af universets ekspansionshastighed til koreograferede it-systemer og aktive materialers rolle i nogle af livets vigtigste biologiske processer.  

Dette års 15 forskertalenter er blevet udvalgt blandt et dygtigt felt af 199 ansøgere. Udvælgelsen er sket på baggrund af en grundig ansøgningsproces bestående af faglige bedømmelser, interview med fondens fagkomité og endelig godkendelse i VILLUM FONDENs bestyrelse. 

Internationalt niveau i danske rammer 

Ved at støtte både danske og udenlandske talenter er Villum Young Investigator-programmet med til at tiltrække og understøtte et højt internationalt niveau i danske rammer.  ”Igennem programmet har vi som almennyttig fond fokus på at bidrage til både den excellente forskning og til etableringen og udviklingen af et forskningsmiljø i international topklasse. En opgave vi løser i tæt samarbejde med universiteterne”, siger Thomas Bjørnholm.   

Netværk af ligesindede 

Sammen med bevillingen får de 15 unge forskere mulighed for at indgå i et helt særligt Villum Young Investigator-fællesskab. Her mødes programmets aktive bevillingsmodtagere hvert år til 1-2 seminarer med fokus på fx rekruttering og forskningsledelse. 

De unge, de erfarne og den vilde idé

Læs mere om VILLUM FONDENs støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89