14 mio. kr. skal styrke samarbejdet mellem danske museer og universiteter

03.06.2019 I Se flere nyheder

Tre museumsprojekter sætter fokus på at styrke forskning og nytænke formidling på museer landet over.

 

Det er femte gang, at VELUX FONDEN uddeler midler under fondens museumsprogram, der støtter samarbejde mellem museer og universiteter om projekter, hvor forskning og formidling hænger tæt sammen.

De 14 mio. kr. går til tre projekter, der sætter fokus på så forskellige emner som erindringsindsamling fra tidligere værftsansatte, planter og kulturhistorie i Nordvestjylland samt sprogudvikling og lydlandskaber i København og omegn.

”Årets projekter vidner om, at der ikke er nogen modsætning mellem forskning på internationalt niveau og stærk, engagerende formidling med lokal forankring. Tværtimod er der et tæt og nødvendigt samspil. Og nøglen til succesen er de stærke samarbejdsrelationer, mellem museer og universiteter og mellem museerne indbyrdes, som projekterne har formået at opbygge for at bringe det allerbedste ud til de museumsbesøgende,” siger Henrik Tronier, programchef i VELUX FONDEN, og fortsætter:

”Forskning er en motor i museernes udvikling. Uden den risikerer formidlingen at stivne i forældet viden og forældede former. Forskningen kan bygge bro mellem fortiden og nye aktuelle perspektiver og spørgsmål, der er interessante og engagerende for en bredere del af befolkningen, både nationalt og lokalt,” slutter Henrik Tronier.

”I VELUX FONDEN er vi er glade for at kunne bidrage til samarbejde på tværs af museer og universiteter med projekter på både mindre og større museer og spredt over hele landet,” udtaler direktør Ane Hendriksen.

Bagom de tre projekter
Museerne Helsingør m.fl.

Museerne Helsingør i samarbejde med Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Museumsinspektør Iben Vyff

"Stemmer fra værftet: Hvordan erindringer fra tidligere værftsansatte kan skabe identitetsnære museumsoplevelser"

Bevilling: 3,9 mio. kr.

I projektet er vi optaget af, hvordan vi med indsamlede og lydformidlede erindringer fra tidligere ansatte på de danske værfter kan skabe nærværende og vedkommende museumsoplevelser for gæster på Værftsmuseet i Helsingør.

Projektet består af to dele. Med den første del af projektet ønsker vi at kvalificere, hvad det betyder for menneskers erindringsarbejde, når indsamling af deres erindringer sker i forskellige sammenhænge og bliver udløst af forskellige påvirkninger eller memory triggers. Hvordan påvirker det fx erindringer at gense bygninger fra en tidligere arbejdsplads, eller at erindringsarbejdet igangsættes i samtale over et fotoalbum?

Den anden del af projektet har fokus på, hvordan vi i en bearbejdning af erindringerne kan skabe en lydformidling af disse, der giver museumsgæsten mulighed for både individuel identifikation og en social museumsoplevelse. 

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune m.fl.

Holstebro Museum, Lemvig Museum, Struer Museum, Thy Museum og Vesthimmerlands Museum i samarbejde med Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet samt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Museumsdirektør Ingeborg Svennevig

"Nordvestjyllands kulturhistorie som etnobotanik"

Bevilling: 4,9 mio. kr.

Hvad sker der, hvis man bruger etnobotanikken - læren om menneskers relationer til planter gennem tiderne - som ramme om kulturhistorisk forskning og formidling?

Dette projekt vil udforske og formidle Nordvestjyllands historie og undersøge, om planter tilbyder særlige muligheder for nye museale betydningsdannelser. Igennem fortællinger om planter og menneskers gensidige betydning for hinanden vil projektet bl.a. spørge, hvordan kulturhistoriske museer kan give plads til andre (plante- eller dyre-)arter i forståelsen og formidlingen af historien.

Projektet er et samarbejde mellem fem kulturhistoriske museer i Limfjordsmuseernes Samvirke. Projektets hovedformål er at styrke museernes forsknings- og formidlingsmæssige kapacitet, så de i en epoke kendetegnet af omfattende artstab blandt planter, insekter, fugle, og pattedyr kan løfte ansvaret for skabe en engagerende offentlig dialog om naturens historicitet. 

Københavns Museum m.fl.

Københavns Museum i samarbejde med Center for Dialektforskning på Københavns Universitet, Dansk Center for Byhistorie på Aarhus Universitet og Moesgaard Museum.

Museumschef Maria-Louise Jacobsen

"Lyden af Hovedstaden - Sprog- og lydlandskaber i København og omegn gennem 400 år"

Bevilling: 4,9 mio. kr.

Projektet kombinerer studiet af fortidens lyduniverser med studiet af københavnske sprogfællesskaber og dialekter. Projektets gennemgående problemstilling er sprogets og lydens rolle i skabelsen af byens rum og fællesskaber fra middelalderen til i dag. Undersøgelsesdesignet er tværfagligt og eksperimentelt og kombinerer byens sprog- og dialekthistorie med studier af især fortidens lyduniverser (soundscapes).

Projektet består af fire forskningsprojekter, et citizen science-projekt, en særudstilling samt lydinstallation på Københavns Museum. Delprojekterne undersøger bl.a. omegnsdialekternes udvikling i 1800- og 1900-tallet og deres relation til handelen på byens pladser samt emotionelle geografier knyttet til lyd og sprog studeret ved hjælp af digital mapping og distant reading. 

I projektet arbejder vi tillige med rekonstruktioner af konkrete byrums lyduniverser i udvalgte perioder, der vil indgå som centrale elementer i særudstillingen. Endelig vil vi i citizen science-projektet inddrage unge i studiet af nutidens københavnske dialekter og give dem en forståelse af sproget og lydenes betydning i deres egen hverdag.

Se alle bevillinger til museumsprogrammet 2015-2019

Hent

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72
Nicolas Schunck
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 24 46 82 97
...