100 nye svampearter opdaget i Danmark

Biologer er i fuld gang med at afdække 130 lokaliteter i Danmark, hvor man observerer og artsbestemmer alt, der kan flyve, vokse og kravle. Det har nu blandet andet resulteret i, at man har fundet et ganske sensationelt antal nye svampearter i den danske natur.

RASMUS RØRBÆK CHRISTENSEN, Aarhus Universitet

”Når man tænker på, at vi kun har undersøgt en mikroskopisk brøkdel af Danmarks areal – mindre end 50 fodboldbaner – er det her lidt af en sensation”

Seniorforsker og projektleder Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet.

Siden 2014 har forskere fra Aarhus- og Københavns universitet udforsket 130 lokaliteter fordelt rundt omkring i Danmarks natur sammen med de naturhistoriske museer. Man har undersøgt livsbetingelserne og har observeret og artsbestemt alt, hvad der voksede, kravlede og fløj omkring. Det er sket i forskningsprojektet Biowide, der er støttet af VILLUM FONDEN.

Svampene er undersøgt i 2014 og 2015, og nu foreligger resultaterne: 100 af de fundne svampearter er ikke tidligere kendt fra Danmark. De fleste af de nye arter er kendt fra andre steder i verden, men der er også en lille håndfuld arter, som ser ud til at være ukendte for videnskaben.

I Danmark er der en lang tradition for at udforske svampe på højt niveau, så når vi alligevel finder 100 nye arter, skyldes det ikke mindst, at mange af svampene lever skjult det meste af året. Nogle af de nye svampearter er uanselige små prikker eller hvidlige overtræk på frønnede træstammer, men der er også store synlige paddehatte af huesvampe, blækhatte, rødblade, en slørhat, en fluesvamp og mange flere.

Svampen på billedet er knoldet stødsvamp (Xylaria bulbosa). Svampearten var ikke fundet noget sted i verden siden 1870, men den dukkede op under en enebærbusk i Mols Bjerge i forbindelse med Biowide-projektet. (Foto: Thomas Læssøe)

Spøgelsesart blev opdaget

Det er en af verdens førende svampeeksperter, lektor Thomas Læssøe fra Københavns Universitet, som har stået i spidsen for udforskningen af svampene. Men frivillige assistenter har også bidraget med gode fund.

”Resultatet viser, at der er forskel på at slentre omkring på de velkendte lokaliteter på jagt efter store, spektakulære svampe, og så Biowide-metoden, hvor vi har kravlet omkring for at finde så meget som muligt. Og så gør man lige den lille ekstra indsats, også for at finde det rigtige navn," siger Thomas Læssøe, der også er overrasket over de mange nye arter.

Han er særligt begejstret over amatøren Jesper Moeslunds fund af knoldet stødsvamp under en enebærbusk i Biowide-prøvefladen ved Helligkilde i Mols Bjerge:

”Knoldet stødsvamp er ikke engang en ny art, nærmere en spøgelsesart, for den er kun fundet en gang før i Danmark, i 1864 og er ikke rapporteret nogen steder fra i verden siden ca. 1870. Jeg rodede med denne slægt i mine unge dage, og det var derfor  et stort øjeblik at se den i virkeligheden. Jeg genkendte den ved første blik – sådan er det med arter, man har drømt om at se i virkeligheden.”

Til dato er der gjort mere end 16.000 observationer af godt 2000 forskellige svampearter. De mange fund og ikke mindst de mange nye arter, er noget, der tegner godt for fremtidens arbejde, siger AU-biologen Rasmus Ejrnæs:

”Naturligvis er det helt vildt at finde så mange nye arter. Som biolog og forsker glæder jeg mig nu til at komme i gang med analyserne, som skal gøre os klogere på hvordan livsbetingelserne på lokaliteterne bestemmer mangfoldigheden og fordelingen af både de almindelige og de sjældne svampearter.”

Læs mere om projekt Biowide (Biodiversity in Width and Depth)

Biowide er støttet af VILLUM FONDEN med 13,1 mill. kroner, og projektet løber fra 2014-2017. Formålet er at skabe ny viden om, og engagement i, Danmarks biodiversitet. Det gøres ved at gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper. 10 af de 130 lokaliteter udvælges som hotspots – steder med en enestående natur og usædvanligt mange sjældne og truede arter.

Kontakt

Seniorforsker og projektleder Rasmus Ejrnæs,
Aarhus Universitet,
Tlf: 2020 5829
email: rasmus@bios.au.dk

Lektor og svampeekspert Thomas Læssøe,
Københavns Universitet,
Tlf: 2897 7840 
email: thomasl@bio.ku.dk

26.9.2016