Villum Experiment: 100 mio. kr. til 51 vilde forskningseksperimenter

51 forskere får bevillinger til at afprøve deres modige og mærkelige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer. Projekterne er udvalgt blandt næsten 500 ansøgninger, der har været igennem en anonym udvælgelsesproces.

Fokus

Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøgerne er anonyme for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år. Programmet bliver annonceret årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

VILLUM FONDEN har igangsat en forskningsevaluering af programmet for at undersøge, om det lever op til målet. Dataindsamlingen er i gang.

Læs mere om Villum Experiment.

”Et eksperiment er bedre end 1.000 ekspertantagelser”. Det motto levede VILLUM FONDENs stifter, Villum Kann Rasmussen, efter. Han eksperimenterede utrætteligt og opfandt alt fra kaffemaskiner og vindmøller til VELUX ovenlysvinduet. Villum Experiment-programmet sætter millioner bag mottoet og giver forskere mulighed for at afprøve deres vildeste idéer.  

”Ved Villum Experiment gælder: hvo intet vover, intet vinder. Formålet med programmet er at finde og støtte helt særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentiale til at ændre verden og vores viden om verden. Programmet er et eksperiment i sig selv og er tænkt helt anderledes end typiske forskningsbevillinger. Under behandlingsprocessen er ansøgerne anonymiseret for bedømmelsespanelet, der således kun vurderer dem ud fra, om deres forskningsidéer er banebrydende, og ikke kan skele til CV og akademiske meritter,” siger VILLUM FONDENs forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.

Bedømmelsesprocessen

Succesraten for ansøgere til årets Experiment er lidt over 10 %. Ansøgningerne er blevet vurderet af et bedømmelsespanel bestående af 20 internationale sagkyndige eksperter inddelt i fire underpaneler: “Earth & Space”, “Life Science”, “Physical Science & Math” og IT & Engineering” (se selection process).

Bedømmerne har vægtet ansøgningerne ud fra tre parametre:

  • Originalitet
  • Potentiel impact
  • Hensigtsmæssighed ift. programmet

Hver sagkyndig har desuden haft mulighed for at tildele én ansøgning en såkaldt ”trumf”, der har givet denne ansøgning forrang (se review sheet).
 

Fra mark til Mars

Siden programmets start i 2017 har i alt 195 forskere fået en Experiment-bevilling. I år bliver der fordelt 99.604.815 kr. kr. til 51 forskere tilknyttet danske universiteter. Deres eksperimenter spænder bredt – fra mindre metan-producerende malkekøer til Mars’ mystiske metangas. Den eneste fællesnævner for forskerne er originalitet og det tekniske og naturvidenskabelige afsæt.

Professor Dennis Sandris Nielsen fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet vil gøre drøvtyggere mere miljørigtige. Experiment-bevillingen skal bruge til at undersøge, om hans idé til at nedsætte dyrenes metan-produktion kan bære eller briste:

”Udledning af metan fra drøvtyggere er et stort klimamæssigt problem. Metanen produceres af en gruppe mikroorganismer kaldet Archaea. Vi vil udvikle en teknik, hvor vi reducerer metan-udledningen ved at slå Archaea ihjel ved hjælp af nogle vira, der specifikt angriber denne gruppe af mikroorganismer. Det bliver dog ikke nemt, da Archaea også har en række forsvarsmekanisme mod disse vira, så det er et high risk/high gain projekt, men viser vores idé sig at kunne fungere i praksis, vil det være et gennembrud i vores bestræbelser på at nedbringe landbrugets klimabelastning,” forklarer professor Dennis Sandris Nielsen.

Villum Experiment-modtagere anno 2020
Aarhus Universitet

Alexander Zelikin, Adjunkt, Polymer recycling via monomer reuse, 2 mio. kr.
Jacopo Catalano, Adjunkt, Electrochemical Hydrogenation of biO-crude (ELHYOs), 1,8 mio. kr.
Jakob Juul Larsen, Lektor, Surface NMR with long excitation pulses - technicality or game changer?, 2 mio. kr.
Kai Finster, Professor, Methane, a sign of life - what drives its dynamics on Mars?,  2 mio. kr.
Kasper Urup Kjeldsen, Lektor, The cellular ultrastructure of Asgard archaea - the ancestors of the eukaryotic cell, 2 mio. kr.
Kim Daasbjerg, Professor, Developing a Chemically Self Sustaining Martian Society, 2 mio. kr.
Mette Vestergård, Tenure track forsker, Transfer of biochemical defence between plant species, 2 mio. kr.
Rumakanta Sapkota, ForskerMycoviruses: a hitherto unknown member of the soil food web, 2 mio. kr.
Søren Lykke-Andersen, PhD, AUGMENT: Targeted upregulation of protein expression using artificial small RNA guides, 2 mio. kr.

Danmarks Tekniske Universitet

Alexander Buell, Professor, Massive Exploration of the Sequence Dependence of Protein Phase Separation, 2 mio. kr.
Ali Sarhadi, Forsker, 3D printing of high-performance continuous fiber composites (CFC) for repair of wind turbine blades (PrintRepair), 2 mio. kr.
Benedikt Axel Brandes, PhD, Metal vapors in catalyst synthesis – a superior route to advanced materials?, 1,2 mio. kr. 
Bhaskar Reddy Sudireddy, Seniorforsker, Virus free high yield bacteria for food ingredients – Electrified ceramic membrane reactors an answer?, 2 mio. kr.
Brian Seger, Lektor, Electronic Tunneling as a Tool for Understanding Electrocatalysts Activity & Selectivity, 2 mio. kr.
Christos Markos, Lektor, Mid-infrared photoacoustic microscopy: listening to biological molecules,  2 mio. kr.
Eike F. Rades, Dr. rer. nat., Using rock surface luminescence dating of stone tools to track early human migration throughout the world, 1, 9 mio. kr.
Hao Wu, Lektor, Reburning of waste plastics for NOx reduction, 2 mio. kr.
Henning Osholm Sørensen, Seniorforsker, Opening the black box: imaging nanoparticle transport in porous media, 2 mio. kr.
Jens Wenzel Andreasen, Professor, GRAZing Incidence X-ray Ptychographic MicroscopY - GRAZY, 2 mio. kr.
Mads Clausen, Professor, A paradigm shift in carbohydrate chemistry: stereocontrolled glycosylation, 2 mio. kr.
Massimiliano Rossi, Lektor, Ultrasonic evolution of microalgae: A Darwinian approach for biofuel production, 2 mio. kr.
Mayank Jain, Seniorforsker,  Does Charge Movement in Minerals Drive Landscape Evolution? (CRACK), 2 mio. kr.
Michael Bache, M.Sc. Ph.D., Study of electromagnetic communication between chiral drug molecules and its receptor in water, 2 mio. kr.
Ming Chen, Professor, One-step synthesis of green ammonia from renewables, 1,8 mio. kr.
Rasmus Toft-Petersen, Seniorforsker, Magnetic switching near absolute zero, 1,8 mio. kr.
Shima Kadkhodazadeh, PhD, How hot are plasmonic hotspots? Probing the chemical reactivity of plasmonic nanoparticles with electrons, 2 mio. kr.
Stefan Trapp, Professor, Remediation of marine dead zones by enhancing microbial sulfide oxidation using electrodes (REDOX), 2 mio. kr.
Søren Kramer, Adjunkt, Syntese af avancerede organiske molekyler via asymmetrisk katalyse og C-H funktionalisering, 2 mio. kr.
Xinglin Jiang, Forsker, Hunting for totally new bacterial natural products, 1,9 mio. kr.
Xinxin Xiao, Dr., Enable bioelectro-synthesis of chiral amines (EnBioAm), 2 mio. kr.

Københavns Universitet

Adriano Agnello, Adjunkt, Cosmic Beacons, 2 mio. kr.
Alexander Byth Carstens, Postdoc, ViralX - Determinants of viral crossing of species barriers, 2 mio. kr.
Anders Løbner-Olesen, Professor, PhD, Engineering biological memory in bacteria, 2 mio. kr.
Anurag Kumar Sinha, Postdoc, Engineering bacteria for self-sabotage, 2 mio. kr. 
Chatchai Kosawang, Adjunkt, How do mother plants protect their seedlings?, 2 mio. kr.
Dennis Sandris Nielsen, Professor, ClimateCow: Reduceret metan-udledning fra drøvtyggere ved at dræbe metan-producerende archaea med virus, 2 mio. kr.
Frederik Diness, Lektor, Lignin mimetics – Polymer materials derived from tree that will degrade at land and in the sea, 2 mio. kr. 
Jakob Frimodt-Møller, Ph.D., Insane in the membrane; how to avoid crowding of the Escherichia coli inner membrane?, 2 mio. kr.
Joseph Nesme, Dr., Catch me if you conjugate. Plasmid recovery from complex ecosystems using secreted pilus machinery as a hook., 2 mio. kr.
Karel Miettinen, Postdoc, ARTIFICIAL OLFACTION: Biological perception, digital encoding, and chemical reproduction of the sense of smell, 2 mio. kr.
Maria Herranz Matesanz, PhD, Tiny dragons (Kinorhyncha) answering big questions - insights into metazoan segmentation, 1,9 mio. kr.
Mette Burmølle, Lektor, PhD, Printing nature to study nature- artificial 3D-leaves for ecologically relevant studies of bacterial biofilm communities, 2 mio. kr.
Nicolai Johansen, Forsker, Direct extraction of active membrane proteins and complexes for cryo-EM, 2 mio. kr. 
Rasmus Havmøller, PhD, Lifetime tracker: using kinetic GPS tags to track animals from birth to death, 2 mio. kr.
Tobias Heinemann, Lektor, Challenging the Current Paradigm for Planet Formation, 2 mio. kr.

Syddansk Universitet

Daniel Wüstner, Lektor, Towards a Thinking X-ray Microscope: Deep Learning to Predict Fluorescence Labels of Cellular Organelles in SXT, 2 mio. kr.
Himanshu Khandelia, Lektor, A Novel Voltage-sensing Nano-device based on Flexoelectric Coupling in Lipid Membranes, 2 mio. kr.
Iris Adam, Dr., The singing bird brain: an out-of-body experiment, 2 mio. kr.
Jacek Fiutowski, Lektor, NanoTrain: Programmable colloidal nanomachine, 2 mio. kr.
Shailesh Kumar, Postdoc, Room-Temperature Generation of Indistinguishable Single Photons, 2 mio. kr.

IT-universitet i København

Rosario Giustolisi, Adjunkt, Enabling User-Accountable Mechanisms in Decision Systems, 2 mio. kr. 

Kontakt:
Anders Smith
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 29 66 70 86